Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Ett Sverige i miniatyr

Blekinge kallas ibland för norra Europas närmaste skärgård. Med korta avstånd genom hela länet har man alltid nära till havet oavsett var man befinner sig. Blekinge är dessutom känt för att vara lite som ett Sverige i miniatyr med sina städer, skogar, sjöar och landsbygdsidyller. I stort sett allt som Sverige är känt för finns i Blekinge – fast i lite mindre skala.

Det finns alla möjligheter för att skala upp Blekinges besöks- och upplevelsenäring. Havet har naturligtvis en stark attraktionskraft, men Blekinge har många andra starka dragkrafter som också talar för fortsatt utveckling av Sveriges minsta län som besöksmål. Korta avstånd ger en närhet och tillgänglighet som kan vara svår att uppnå på andra ställen.
– När jag tänker på Blekinge så tänker jag ofta på hur lätt det är att ta sig från ett ställe till ett annat här. En av länets starkaste sidor är goda kommunikationer. Europa känns närmare – från Blekinge är det bara några timmar med tåg över till Köpenhamn och från Ronneby Airport tar man sig snabbt till Stockholm och därifrån ut i världen, förklarar Leif Wictorén, länsturismchef i Blekinge.

Samverkar över gränserna
Förutom goda kommunikationer finns det också ett särpräglande gott samarbetsklimat i Blekinge, bland annat med företagsnätverk, ideella föreningar och klusterbildningar. Blekinge är också bra på att samverka över gränserna med andra länder runt Östersjön. Blekinge har med andra ord mycket bra grundförutsättningar – nu gäller det att ta vara på alla möjligheter som finns och utveckla dem till reseanledningar, menar Leif Wictorén.
– Det pågår ett intensivt arbete med att stärka regionens besöksnäring, fortsätter han. Blekinge är känt för sin storslagna natur och en nära skärgård. Att den när du kommer söderifrån kallas norra Europas närmaste skärgård bottnar i en hög tillgänglighet och korta avstånd. I Blekinge lever alla nära vatten, antingen havet eller sjöar, oavsett var i länet man bor. Blekinge har dessutom ett fantastiskt natur- och kulturarv som går att ta vara på och vidareutveckla ännu mer.

Det stora i det lilla
I Blekinge finns sedan några år tillbaka en uttalad strategi för besöksnäringens utveckling. I den fastslås bland annat vilka målgrupper som ska bearbetas som potentiella besökare. Förutom inhemska besökare som bor inom en radie på cirka 20 mil från länet prioriteras även besökare från Danmark, Tyskland, Holland och Polen.
– Mätningar visar att de flesta som besöker Blekinges olika attraktioner kommer från närområdet. Det finns dock en trend som visar att antalet internationella besökare ökar och då bland annat inom fisketurism, informerar Leif Wictorén, som gärna beskriver Blekinges fördelar som ”det stora i det lilla”. Som ett exempel på hur Blekinge stämmer in på beskrivningen det stora i det lilla delar Leif med sig av ett minne:
– En av anläggningarna i Blekinge fick frågan om att anordna jakt och fiske för en grupp från Tyskland. På frågan hur de tänkte resa till Blekinge blev svaret; med egna helikoptrar. Ägaren av anläggningen hade givetvis ingen helikopterplatta i skogen, men tänkte att det måste jag ordna. Och det gjorde han. Att det går att fixa är fantastiskt.
Vad som också är fantastiskt är Blekinges förmåga att ta vara på de möjligheter som finns. Den nya korridoren genom östra Europa är ett bra exempel på det. Tack vare den kan vi nu locka hit fler besökare från helt nya målgrupper.