Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Ett unikt system för fyrhjulsdrift

Inriktningen hos BorgWarner i Landskrona är att tillverka och utveckla ett system för fyrhjulsdrift till stora bilkoncerner som till exempel Volkswagen, Volvo, Landrover och GM.
– Det som är unikt med vår produkt är att den integrerar både mekanik, hydraulik, elektronik och mjukvara. Vi säljer ett helt system till kunden, säger Charlotte Samuelsson, vd på BorgWarner i Landskrona.

BorgWarner startades som en liten projektgrupp inom Haldex 1992 för att ta fram en produkt för fyrhjulsdriftskoppling. Haldexkoppling är en slirkoppling som överför moment från en ingående axel till utgående axel för att göra bilar fyrhjulsdrivna.
– 1996 lyckades vi göra en affär med Volkswagen och 1998, när man skulle starta produktionen, bildades ett eget bolag i Haldexsfären, som hette Haldex Traction, berättar Charlotte Samuelsson.
Haldexkopplingen uppfanns av rallyföraren Sigvard ”Sigge” Johansson, men har fått sitt namn efter det svenska företaget Haldex som utvecklat den. 2011 såldes den del av Haldex som tillverkar Haldexkopplingen till den amerikanska konkurrenten BorgWarner – en världsomspännande koncern med cirka 20.000 anställda.

En ledande leverantör
BorgWarner har tack vare Haldex-kopplingens unika egenskaper uppnått en position som en av världens ledande leverantörer av system för avancerad fyrhjulsdrift (All-Wheel Drive).
– Det första året tillverkade vi cirka 30.000 kopplingar och nu är vi uppe i runt en miljon. Vi har vuxit från 30 anställda till 460 i dagsläget och vi finns på två ställen, i Ungern och i Landskrona, berättar Charlotte Samuelsson.
BorgWarner i Landskrona sysselsätter 350 anställda, varav cirka 100 är utvecklingsingenjörer och resten arbetar inom produktionen.

BorgWarner expanderar
Det går bra för BorgWarner i Landskrona och i år har man både gjort investeringar i maskinparken och utökat personalstyrkan.
– Vi har utökat med två bearbetningsmaskiner och har en tredje på gång. Vi har också nyanställt ett antal medarbetare. Det är ganska tekniskt avancerade saker vi sysslar med och det är svårt att hitta personal med rätt kompetens, men vi har lyckats väldigt bra, säger Charlotte Samuelsson.
De flesta komponenterna köps in, men vissa delar tillverkar man själva och det är för den tillverkningen man behöver bearbetningsmaskinerna.
– Inför framtiden vill vi fortsätta växa och öka marknadsandelarna på vår produkt. Vi behöver också bredda vårt sortiment och tittar nu på olika produktportföljer, säger Charlotte Samuelsson, som började arbeta i projektgruppen på Haldex 1996. Hon arbetade på utvecklingsavdelningen i olika segment i flera år och var sedan produktionschef i sex-sju år. Sedan 2011 innehar Charlotte Samuelsson vd-posten på BorgWarner.