Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Eurocon bygger upp ny verksamhet i Karlstad

Eurocon är en uppstickare bland teknikkonsultjättarna men inte desto mindre en verksamhet som grundas på erfarenhet, kvalitet och kunskap. Som mindre konsultbolag erbjuder Eurocon sina medarbetare utökade möjligheter att få prova på olika roller, något som kan vara svårt att erbjuda i större organisationer.

Eurocon har varit verksamma i Karlstad under knappt års tid, men har redan byggt upp starka relationer. Det nystartade kontoret i Karlstad är startskottet för en utveckling i Värmland, där Eurocon strävar efter att vara en strategisk partner i viktiga industriprojekt.

Karlstad levererar till Umeå
Det uppmärksammade och nu färdigställda utvecklingsprojektet på Östrands massafabrik i Timrå var ett av Eurocons största åtaganden genom åren. Projektet var även ett av Sveriges största industriprojekt genom tiderna.
Nu är Eurocon med och expanderar verksamheten vid sulfatmassafabriken SCA Obbola, som får en helt ny fiberlinje bland annat. Eurocon har fått både mekanik och anläggningskonstruktion samt automation på den nya fiberlinjen, HVAC-projektering samt delprojektledaruppdrag, där man från Karlstad är med och arbetar med automationsuppdraget.
– Karlstadkontoret är med och levererar i Obbolaprojektet, även om det ligger i Umeå. Vår verksamhet är inte begränsad till ett visst geografiskt område, vi samverkar över gränserna och gör insatser där det behövs, förklarar Christer Karlsson, vd för Eurocon i Karlstad.
Christer har fått i uppdrag att bygga upp en ny verksamhet i Karlstad, som på sikt ska omfatta samtliga av Eurocons discipliner. Redan idag finns en bred kompetens inom allt från elautomation och elkraft till mekanik och rör.
– Målet är att utöka verksamheten mot ungefär 20 konsulter. Då har vi en kostym som passar för marknadens efterfrågan, säger Christer.

Kvalitet går före kvantitet
Christer Karlsson är noga med att poängtera att kvalitet går före kvantitet hos Eurocon. Det gäller såväl i valet av projekt som i rekryteringen. Mycket handlar om att bygga starka team med en delad kultur.
– Vi har nu en unik möjlighet att bygga upp en egen kultur i Karlstad i samband med att vi växer. Vi är därför restriktiva med vem vi tar med på resan. Våra konsulter ska vara självgående och ansvarsfulla, de ska kunna ta egna beslut och samtidigt vara lyhörda för varandras idéer och förslag.
Christer menar att storleken på bolaget, tillsammans med den familjära stämningen, gör att organisationen har behållits platt och samtliga medarbetare har därmed ett ganska stort inflytande i bolagets utveckling.
– Främsta fördelen med storleken är att man snabbt både får prova på många olika saker inom yrket samt snabbt skapar ett stort kontaktnät både internt och externt, tillägger han.
Av Eurocons cirka 250 anställda är drygt hälften ingenjörer inom el och automation. Att det kommer att bli fler arbetstillfällen inom automationsområdet i framtiden är säkert. Eurocon ser ett stort behov av att rekrytera ingenjörer inom flera discipliner. Det tillsammans med den kompetens och de erfarenheter som Eurocon fått med sig i tidigare projekt stärker Eurocon som en konkurrenskraftig leverantör av ingenjörstjänster.