Mån 4 mar / År 42 / Nr 5 2023

Eurocon en del av Sveriges största skogsindustriprojekt

Teknikkonsulten Eurocon har varit med i nästan alla steg av det omtalade Heliosprojektet vid Östrands massafabrik som SCA drivit under de senaste åren. Nu är projektet färdigställt och den nya fabriken i drift, med en rejäl uppgradering och kapacitetshöjning som resultat. SCA Östrand är nu världens största fabrik för produktion av barrmassa.

Eurocon fick förtroendet att leverera ingenjörstjänster i samtliga delprojekt inom Helios med start direkt efter SCAs investeringsbeslut 2015.
– Eurocon var även delaktiga i förprojektet, vilket tillsammans med vår tidigare erfarenhet av projekt inom massa- och pappersindustrin, gav oss en kort uppstartssträcka när beslut om genomförande väl kom, berättar Mats Karlsson, affärsenhetsansvarig på Eurocon i Sundsvall och Härnösand.

Stort åtagande inom el och automation
Eurocons mest omfattande uppdrag har varit el- och automationstjänster med uppdrag att projektera alla delar av den uppgraderade massafabriken. Dessutom har Eurocon projekterat mek och rör i det delprojekt som ansvarat för att knyta ihop alla de fabriksdelar som tar emot och levererar media i processen. – Uppdraget omfattade de gemensamma system som får fabriken att fungera mellan de olika produktionsdelarna, såsom rörbryggor, råvatten, matarvatten, värme och kyla samt även rening av svaga och starka gaser. – Andra åtaganden har varit projektledning, montageledning samt delaktighet i idrifttagningen av nya fabriken.
– En uppstart som gått enligt plan, vilket måste ses som resultatet av många bra prestationer och gott samarbete genom hela projektet, fortsätter Mats Karlsson.

Utveckling med en ljus framtid
En stor del av projekteringen inom automation i Helios har gjorts med ny teknik där utvecklingen går snabbt inom den moderna industrin.
Av Eurocons cirka 250 anställda är drygt hälften ingenjörer inom el och automation. Att det kommer att bli fler arbetstillfällen inom automationsområdet i framtiden är säkert. Eurocon ser ett stort behov av att rekrytera ingenjörer inom flera discipliner. Det tillsammans med den kompetens och de erfarenheter som Eurocon fått med sig i projektet stärker Eurocon som en konkurrenskraftig leverantör av ingenjörstjänster.
Efter att ha varit delaktiga i ett av Sveriges största skogsindustriprojekt ser man fram emot nya investeringar och projekt inom branschen.
– Vi följer utvecklingen inom skogsindustrin med stort intresse både vad gäller nya projekt och nya utvecklingsområden, till exempel bioenergi, där vi ser en spännande framtid, säger Mats Karlsson.
Utöver skogsindustrin verkar Eurocon inom branscher som energi, gruva, kemi, verkstad, livs- och läkemedelsindustrierna samt inom området installationsteknik. Eurocon finns i Kiruna, Örnsköldsvik, Härnösand, Sundsvall, Stockholm, Göteborg, Västervik, Växjö, Kalmar, Karlshamn och Kristianstad.