Fre 1 mar / År 42 / Nr 5 2023

Eurofins testar och verifierar för liv, hälsa och miljö

Eurofins verksamhet spelar en nyckelroll i utvecklingen av bättre produkter för liv, hälsa och miljö. Att aktivt bidra till ökad livskvalitet för fler människor är det främsta syftet för hela Eurofins, inklusive gruppens dotterbolag världen över.

Laboratoriegruppen Eurofins har gjort en fantastisk resa sedan starten 1987. Det började i mycket liten skala i Nantes i Frankrike, med fyra eldsjälar och en patenterad teknologi för ursprungsanalys av mat och dryck.
Att testa livsmedel för att uppnå ökad säkerhet fick ett stort genomslag och Eurofins kunde snabbt vidareutveckla sin teknologi för att omfatta fler och fler tester inom ett större antal områden. Visionen blev ”Testing for Life”, och den gäller än idag.

Aktieutveckling på 30.000 procent
Lagom till 30-årsjubileet i fjol kunde man konstatera att Eurofins hade överträffat sina mål på samtliga punkter, med konstant positiv tillväxt sedan gruppen etablerades. En intressant aspekt är att Eurofins sedan börsnoteringen 1997 har Europas starkaste aktieutveckling med cirka 30.000 procent. Omsättningen för hela gruppen är idag över tre miljarder euro (2017), och Eurofins står rustade med över 400 laboratorier i 42 länder.
Teknikmässigt görs också stora framsteg årligen, med nya investeringar som särskiljer Eurofins från majoriteten av världens laboratorieverksamheter. Redan 1987 var verksamheten banbrytande med en helt ny teknologi för ursprungsanalyser, och idag står Eurofins för hundratals patent kopplade till test och analys inom lantbruk, livsmedel och miljö.

Attraktiv arbetsgivare i Jönköping
Eurofins har många dotterbolag som fokuserar på olika affärsområden. I Sverige finns alla kunskapsområden inom gruppen representerade, och specifikt i Jönköping finns Eurofins Food & Feed, där Eurofins Steins Laboratorium AB är ett dotterbolag.
Några exempel på analyser som utförs i Jönköping är analyser åt mejerier och husdjursföreningar på mjölk, offentligkontroll av livsmedel och vatten samt mikrobiologiska kontroller av livsmedel och råvaror. Grunden i allt arbete är att öka säkerhet och spårbarhet – vilket i sin tur gynnar seriösa producenter som prioriterar god hälsa och miljö. Så är cirkeln sluten i Eurofins vision.
– För den som vill vara med och skapa en hållbar framtid är Eurofins definitivt en attraktiv arbetsgivare. Utöver möjligheten att resa och upptäcka nya platser ger Eurofins en unik möjlighet till personlig utveckling. I Jönköping finns många spännande yrkesroller, däribland mikrobiologer och veterinärer. Vi kan erbjuda riktigt bra karriärmöjligheter för den som vill göra skillnad, förklarar Fredrik Westerberg, vd Eurofins Steins Laboratorium AB.

Visionen håller för framtiden
Att fortsätta förvärva laboratorier världen över är strategin för framtiden. Eurofins etablerar sig kontinuerligt inom nya affärsområden för test och analys – och blir oftast världsledande inom dessa. Eurofins har expanderat över hela livsmedelsindustrin till att idag täcka in livsmedel, lantbruk, miljö, läkemedel och nu senast klinisk diagnostik.
– Framgångarna inom nya områden sporrar oss till att fortsätta satsa på nya nischer. Eurofins ska bidra med kunskap och pålitliga tester för att förbättra vår miljö och vår hälsa. Därför satsas det även mycket på klinisk diagnostik och allt ryms fortfarande i visionen – Testing for Life, säger Henrik Jonsson, vd Eurofins Food & Feed Testing Sweden AB.