Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Europas främsta tillverkare av PVC-produkter finns i Timrå

Företagsklimatet i Timrå är ett av de bästa i hela Norrland. Bland lokala företagare talas det ibland om ”Offensiva Timrå” och det är något som entreprenören Niklas Nordlund känner att han kan hålla med om. Som vd för Norrlands Hall och Kapell AB, ett av Timrås mest expansiva företag, känner Niklas ett starkt engagemang för ortens utveckling.

Norrlands Hall och Kapell, NHK, står för en av Europas mest moderna tillverkningsanläggningar för produktion av PVC-produkter och storformatsprint. Allt från lagerhallar, väderskydd, tält och presenningar tillverkas i anläggningen i Timrå, och monteras på plats hos kunder över hela Sverige. NHK har till och med levererat och monterat globalt.

Personalen viktigast
De senaste åren har varit mycket händelserika för NHK. På mycket kort tid har företaget förvärvat ett antal dotterbolag i olika delar av Sverige och samtidigt expanderat på plats i Timrå. Mycket resurser har satsats på att skapa en effektivare tillverkningsprocess med högre automationsgrad. Trots att nya maskiner utgör stora investeringar är återbetalningstiden relativt kort tack vare kraftigt sänkta produktionskostnader.
Det är dock inte enbart ny teknik som garanterar framgång, enligt Niklas Nordlund är det personalen som står för den viktigaste drivkraften inom NHK. Det är deras engagemang och idéer som kan åstadkomma riktigt stora förändringar. Genom att satsa på intern rekrytering och ge personalen möjlighet att utvecklas in i nya roller ökar delaktigheten bland medarbetarna och det skapar också trivsel och ännu mer engagemang.
– När det gäller vår långsiktiga kompetensförsörjning så ser jag ljust på möjligheterna att rekrytera både internt och utanför vår egen organisation, säger Niklas. NHK har ett gott rykte som partner och arbetsgivare i regionen och det gör att många gärna söker sig till oss. Vi har också en extremt låg personalomsättning vilket i sin tur vittnar om att man trivs med att arbeta här.

Expansionen fortsätter
Niklas Nordlund nominerades av Svenskt Näringsliv till ”Årets mest företagsamma” i Västernorrland 2016. Nomineringen har mycket att göra med Niklas engagemang för Timrå. Att hemmaarenan för Timrå IK numera heter NHK Arena är ett talande exempel, men en annan viktig aspekt är att en stor del av produktionen av halldukar och andra PVC-produkter har tagits tillbaka från lågkostnadsländerna. Det är produktion som numera finns i Timrå.
Niklas har även framöver stora tillväxtambitioner för NHK. Redan idag är företaget ett förstahandsval på marknaden för PVC-baserade skydd och hallar – i princip allt från små skyddsdraperier på några få kvadrat till produktionshallar om tusentals kvadrat finns bland återkommande uppdrag. Dessutom finns det en stor tillväxtpotential då NHK som underleverantör och samarbetspartner till ett antal av de större företagen inom tält, lagerhallar och väderskydd kan leverera snabbt och kostnadseffektivt.
– Vi har utvecklats inom våra fyra huvudsakliga affärsområden – PVC-produkter, bygg, montage och reklam, och därför har vi också byggt ut produktionsytan under 2016. NHK är ett av Timrås mest expanderande företag, kanske till och med ett av Västernorrlands mest expansiva. Det ger oss mod och kraft att fortsätta utveckla företaget, våra produkter och tjänster, samt inte minst vårt engagemang i den lokala och regionala utvecklingen, avslutar Niklas Nordlund med.