Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Europas modernaste foderfabrik finns i Kalmar

Med Europas modernaste foderfabrik skapar Kalmar Lantmän ännu bättre förutsättningar för fortsatt tillväxt i en av Sveriges främsta lantbruksregioner. Hela Kalmar län har haft en positiv tillväxt inom de gröna näringarna under de senaste 30 åren. Enligt Kalmar Lantmäns vd Claes-Göran Nilsson är det den starka sammanhållningen mellan regionens lantbrukare som ligger bakom framgångarna.

Kalmar har en stolt och anrik lantbrukstradition. Genom starka klusterbildningar driver Kalmar Lantmän på utvecklingen tillsammans med bland andra KLS-Ugglarps, Guldfågeln, LRF och inte minst regionens engagerade lantbruksföretag.

En sammansvetsad lantbruksregion
Claes-Göran Nilsson beskriver Kalmar som en sammansvetsad och enhetlig lantbruksregion där man med något som liknar Gnosjöandan ständigt vidareutvecklar de gröna näringarna.
– Våra starka klusterbildningar har skapat unika förutsättningar för Kalmars lantbrukare som gärna utbyter idéer och kunskap för att skapa ännu större konkurrenskraft, både för sig själva och för regionen som helhet. Mot den bakgrunden så var det för oss på Kalmar Lantmän inget svårt beslut att fatta gällande byggnationen av den nya foderfabriken Kronan, som invigdes av Prins Carl Philip den 11 april i år.

För bästa lönsamhet på gårdsnivå
Om vi i Sverige framöver ska ha en egen livsmedelsförsörjning så måste lönsamheten öka för svenska lantbrukare. Annars riskerar vi att förlora delar av eller i värsta fall hela segment av livsmedelsproduktionen till andra länder. Men det finns hopp, enligt Claes-Göran Nilsson.
– Vi ser en tydlig trend där svenska konsumenter i allt större utsträckning efterfrågar närproducerat. Det gynnar givetvis tillväxten inom lokal animalieproduktion. Under 20 års tid har vi tack vare en stadigt ökande efterfrågan lyckats fördubbla fodertillverkningen, och slutligen nådde vi kapacitetstaket i den gamla fabriken. Då valde vi att göra en mycket kraftfull investering som tryggar foderbehovet under många år framöver.
Investeringen är samtidigt Kalmar Lantmäns svar på lantbrukarnas egna drivkrafter där man under åren sett många stora satsningar på gårdsnivå runtom i länet. Att Kalmar Lantmän arbetar för bästa lönsamhet på gårdsnivå är enligt Claes-Göran en självklarhet.

En långsiktigt hållbar omställning
Den nya fabriken är utan tvekan en av Europas modernaste för framställning av foder till mjölkkor, köttdjur, grisar, fjäderfä och får.
– Den höga automationsgraden höjer inte bara kapaciteten, utan även fodersäkerheten med bättre hygien. Dessutom sparas stora mängder fossilt bränsle tack vare en betydligt effektivare drift, redogör Claes-Göran.
Anläggningen har en markant ökad flexibilitet jämfört med tidigare fabriker, bland annat med inbyggda system för en långsiktigt hållbar omställning. Oljeberoendet har fasats ut, idag används gasol men fabriken är byggd för att kunna ställa om till biogas så fort möjligheten finns.

Foderfabriken Kronan
Den nya foderfabriken Kronan motsvarar en investering på omkring 460 miljoner kronor. Produktionskapaciteten uppges till 265 000 ton foder per år, fem dagar per vecka. Anläggningen är centralt integrerad i Kalmar Lantmäns verksamhet på Tjärhovet i Kalmar hamn med mottagning, hantering och lagring av spannmål, övriga råvaror och konstgödsel. Här finns lagringskapacitet på upp till 70 000 ton spannmål.