Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Europas modernaste skogshamn byggs i Varberg

Med två viktiga knutpunkter utmed Västsveriges kust är HallandsHamnar en av landets främsta aktörer för import och export, en fullservicehamn med växande volymer av bland annat recyclingprodukter, trävaror, pappersmassa, personbilar och containertrafik. Regionen präglas av stark utveckling där hamnarna i Varberg och Halmstad spelar nyckelroller.

HallandsHamnar är sedan 2013 Varbergs och Halmstads gemensamma hamnbolag. Sammanslagningen har stärkt båda hamnarna avsevärt – tillsammans konkurrerar man inte bara med andra svenska hamnar utan även med stora nordeuropeiska import- och exportnav.

Växer offensivt
Varberg är en av Sveriges främsta utskeppningshamnar för trä- och massaindustrin med en årsvolym som idag överstiger en miljon kubikmeter sågade trävaror. Större volymer har tillkommit senaste åren med tanke på de investeringar som gjorts av nyckelaktörer som Värö bruk, Derome, Vidaguppen och Varberg Timber.
Halmstad har efter en turbulent tid lyckats etablera en starkare ställning som containerhamn. För drygt tio år sedan fanns här ingen containertrafik alls – idag är HallandsHamnar Sveriges fjärde största containerhamn. Att växa offensivt är hamnbolagets framtidsvision.

Europas modernaste skogshamn
HallandsHamnar befinner sig nu i en spännande utvecklingsfas. I Varberg kommer hamnen att få ett nytt läge då den nya stadsdelen Västerport börjar byggas under 2020. Kommunen har för avsikt att ta tillvara på byggbar mark för bostäder i anslutning till havet, och det blir första gången som Varbergs stadsplanerare får möjlighet att öppna staden mot havet.
Hamnen kommer att flytta en del av nuvarande hamndelar och en ny hamn kommer att byggas. Byggnationen av den nya hamndelen har redan påbörjats och kommer att fortsätta fram till 2024.
– Det nya läget möjliggör tillväxt inom det för hamnen i Varberg största verksamhetsområdet som är trävaror och cellulosa. Den nya skogshamnen ska vara färdig redan 2022 och vår ambition är att bygga Europas modernaste skogshamn, säger Anders Wiberg, projektledare för byggnationen av den nya hamnen.

Allt att vinna
Hamnflytten kommer även att öppna nya möjligheter för utökade projektlaster från Varberg. Stena Line flyttar sin färjetrafik till Halmstad vilket innebär att ytterligare ytor kommer att frigöras i Varberg, samtidigt som den viktiga färjeverksamheten stannar inom familjen, HallandsHamnar.
– Vi kommer att arbeta ännu mer effektivt framöver. Det är en del av vår tillväxtstrategi och en del av vår ambition om att bli än mer moderna. Vi ska satsa på effektivare flöden och färre interna förflyttningar till fördel för både ekonomi och miljö, säger Anders Wiberg.
Utvecklingen av den nya hamnen i Varberg öppnar nya möjligheter som ligger helt i linje med visionen om att bli Europas modernaste skogshamn. Den nya hamnen kommer att få truckar och kranar med eldrift, men det viktigaste miljöarbetet handlar om att skapa en effektiv logistik från grunden och det är nu den möjligheten finns. HallandsHamnar har allt att vinna på flytten.