Lör 2 mar / År 42 / Nr 5 2023

Europaspåret ger en snabbare resa över Öresund

Öresundsbron har gjort livet enklare för alla som pendlar till Köpenhamn och som reser till och från Copenhagen airport. Men trycket på bron är mycket högt. Ännu högre förväntas det bli när förbindelsen mellan Danmark och Tyskland, över Fehrman Bält, står klar.

Sedan Öresundsbron stod färdig år 2000 har det funnits en diskussion kring nästa projekt, den så kallade HH-förbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör. Vid sidan av diskussionerna har Landskrona stad utrett förutsättningarna för en överfart mellan Landskrona och Köpenhamn.
– Europaspåret är en järnvägstunnel mellan Landskrona och Köpenhamn som ger en restid mellan städerna på 14 minuter. Tack vare kortare restider över sundet kan vi ge fler människor möjlighet att jobbpendla mellan Sverige och Danmark, säger Christian Alexandersson, stadsdirektör i Landskrona.

För att knyta samman arbetsgivarna i regionen med arbetskraft krävs god infrastruktur som underlättar för arbetspendling.
– Här ser vi att Europaspåret är en lösning på flera av de utmaningar som både Sverige och Danmark står inför idag. Vi står dock inför en politisk låsning. Våra beslutsfattare har fastnat vid gamla löften, där Helsingborg blivit garanterade en ny förbindelse till Köpenhamn via Helsingör. Det innebär att den lösning som är mest relevant kommer i skymundan, säger Christian Alexandersson.

Europaspåret är lösningen på två viktiga utmaningar i Skåne. Det skulle avlasta järnvägssträckan Lund-Malmö-Kastrup från godstrafik och därmed skapa utrymme för mer persontransporter på samma sträcka. Dessutom svarar det mot Skånes behov av att mer gods lyfts över till järnväg.
Förslaget om HH-förbindelsen hanterar inte godstrafik utan riktar enbart in sig på persontåg och biltrafik, medan Europaspåret kan hantera alla slags järnvägstransporter, både godståg och alla former av persontrafik, avslutar Christian Alexandersson.