Tis 28 nov / År 41 / Nr 5 2023

Europaväg 22 får ny sträckning

I juni 2018 blev det äntligen klart – Europaväg 22 vid Söderköping finns för första gången med i den nationella planen, med en avsatt budget. Den nya sträckningen innebär fyra nya trafikplatser och därmed nya möjligheter att åka in i Söderköping. Det är ett stort steg i rätt riktning när projektet på drygt en miljard kronor får öronmärkta medel i den nationella infrastrukturplanen.

Det positiva beskedet innebär att Söderköpings kommun, tillsammans med andra aktörer, får bättre förutsättningar i det fortsatta arbetet med stadens nya utformning. Beslutet innebär att byggnationen förväntas starta mellan åren 2022-2023.

Under närmare 40 års tid har beslutsfattare i skilda organisationer arbetat för att åstadkomma en ny sträckning av E22 som inte går genom staden, utan istället utanför. 1991 togs den första utredningen fram för väg E66, nuvarande E22, och därefter har flera utredningar presenterats med olika sträckningar och alternativ för vägen. Det har bland annat varit förslag på sträckningar öster och väster om staden, olika alternativ med tunnlar samt båtlyft.

Den nya sträckningen – en framgångsfaktor
För Söderköpings kommunmedlemmar, företagare och besökare är den nya sträckningen en framgångsfaktor för staden och dess utveckling – men också för alla kommuner utmed ostkusten.

Den nya sträckningen av vägen gör att en stor del av den tunga trafiken, som idag går genom staden, försvinner. Stadens attraktivitet förväntas öka och vägen kommer skapa nya knutpunkter samt förutsättningar för staden att utvecklas. Trafikverket har det yttersta ansvaret för projektet kring den nya sträckningen. I deras projektgrupp för E22 ingår en samordnare från Söderköpings kommun. Samordnaren bistår Trafikverket med lokal information i projektet och ansvarar för att lokala intressen i planeringen lyfts fram. E22 ska nu utvecklas till en grönskande stadsgata med butiker, bostäder och verksamhetslokaler.

Söderköping har verkligen mycket att komma med. Här finns tryggheten med boende, förskolor, skolor och omsorg. Staden har ett unikt läge vid Göta kanal, en vacker historisk stadsmiljö, landsbygd, varierande natur och närheten till Sankt Anna skärgård – någonting för alla! Samtidigt finns det goda kommunikationer till närliggande storstäder med fler arbeten och utbildningsmöjligheter.

Med den nya sträckningen av E22 kan vi fokusera på att bygga ihop staden till en helhet. Vår förhoppning är att fler människor ska besöka eller verka i staden, men vårt huvudsakliga mål är att göra Söderköping till Östergötlands mest attraktiva boendekommun.

Välkommen till framtidens Söderköping!