Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

EU:s energibesparingsmål kan nås med smarta styrsystem

Det Boråsbaserade teknikföretaget Kabona har utvecklat en ny styrstrategi som inkorporerats i produkten Ecopilot, en produkt som effektiviserar samverkan mellan olika system i fastigheter. Den mätbara effekten är en kraftigt minskad energianvändning och därmed per automatik även reducerade utsläpp av växthusgaser.

Fastigheter står för cirka 40 procent av den totala energiförbrukningen i EU. Mot bakgrund av att det finns en vedertagen målsättning inom EU att minska energiförbrukningen med 20 procent till 2020 så borde det finnas ett stort intresse för lösningar som kan implementeras även i äldre fastigheter.
– Om vi ser enbart till nybyggen är det inte speciellt svårt att uppnå mycket stora effektiviseringar. Den stora utmaningen ligger i att anpassa och modernisera ett mycket omfattande äldre bestånd så att energibesparingsmålen för 2020 nås. Med Ecopilot är det fullt möjligt att till och med överträffa målen, menar Kjell Carlberg, vd på Kabona.

Energibesparingar på upp till 40 procent
Kabonas produkt Ecopilot kan bidra till en minskning av energianvändningen i befintliga fastigheter med upp till 40 procent. Det vanligaste är att besparingen landar på ungefär 20 – 25 procent enligt Kabonas utvärderingar på nära 300 installationer. Även i äldre fastigheter är det möjligt att uppnå betydande besparingar tack vare Ecopilots förmåga att anpassa sig efter rådande förhållanden både inomhus samt utanför byggnaden.
– Ecopilot hämtar central information över nätet, exempelvis aktuella väderprognoser, spotpriser på energi och uppdateringar av mjukvara. Dessutom används olika typer av givare i byggnaden som känner av inomhusklimatet. Energi sparas genom att Ecopilot maximerar nyttan av ”gratisenergi” från datorer, människor, belysning och så vidare. Genom att byggnadens termiska förmåga, det vill säga förmågan att lagra energi, utnyttjas kan mycket stora besparingar genereras, förklarar Kjell Carlberg.
Ecopilot är dessutom en lönsam investering med kort återbetalningstid. Vanligast är en återbetalningstid på mellan tre till fem år, och en årlig avkastning i form av sparade energikostnader med ungefär 20 – 30 procent på investerat kapital. Faktum är att få andra miljöinvesteringar kan generera en så pass hög lönsamhet på så kort tid.

Testar ny teknik i egen regi
Det som är mest intressant med Kabonas Ecopilot är att den kopplar ihop värme, kyla och ventilation. På så vis uppnås synergier mellan systemen som ger en bra plattform för effektivisering.
Kabona testar tekniken fullt ut i det nybyggda huvudkontoret i Borås. Tillsammans med byggföretaget RO-Gruppen har Kabona byggt Sveriges hittills energisnålaste kontorshus på 3000 kvadratmeter. Förbrukningen ligger på ungefär 19 kWh/m2/år vilket är betydligt mindre än Boverkets riktlinjer och hälften av vad som krävs för att klara en certifiering mot Green Building exempelvis.
Kabona tar med sig kunskap från utvecklingen av det egna huvudkontoret till såväl befintliga som nya kunder inom fastighetsbranschen.
– Hela vår affärsidé grundas på produktledarskap där vi ständigt utvecklar nya produkter som vi fyller med nytänkande teknik. Marknaden för den här typen av produkter är näst intill oändlig, energibesparingar är något som alla måste tänka på för framtiden. Vi har börjat bearbeta marknader utanför Sverige och ser mycket positivt på en stundande uppstartsfas i Norge, England, Polen och Kanada, avslöjar Kjell Carlberg.