Tor 29 feb / År 42 / Nr 5 2023

Evenemangsstaden Örebro kan erbjuda allt och lite till

Örebro har ett balanserat näringsliv som tack vare att man inte är så beroende av bara en eller ett par branscher klarar sig bättre under konjunktursvängningar. Historiskt sett har Örebro varit speciellt framträdande handel men IT, annan kvalificerad tjänstenäring, logistik och avancerad tillverkning skapar goda förutsättningar för hela regionens utveckling. Etablering av ett antal statliga verk i Örebro har också bidragit till att höja kunskapsnivån i regionen samtidigt som man aktivt arbetar med att bygga ut infrastrukturen till förmån för bl.a. handels- och logistikbolag.

Örebro är en levande kommun med fantastiska förutsättningar. Här finns ett livskraftigt näringsliv med många väletablerade och starka företag, men även en hel del nya verksamheter som utvecklas kraftigt tack vare goda förutsättningar. Örebro har mycket att erbjuda: ett gott företagsklimat, hög livskvalitet, god infrastruktur och för att inte glömma en storslagen natur som bjuder på nya upplevelser.

Växande besöksnäring
Besöksnäringen i Örebro omsätter ca 2,4 miljarder kronor årligen. Inte minst Örebros affärsturism ökar med ett stort antal affärsevent, nationella såväl som internationella konferenser och mässor. Vinmässan Chateau Grand Cru anordnas för 18:e året i rad i slutet av mars, nytt för i år är att mässan samordnas med matfestivalen SMAKA i Conventum Arena med plats för flera tusen besökare. Under året anordnas återkommande mässor inom ett stort antal områden, bl.a. mat, medicin och revision.
Örebro kommun arbetar medvetet med att utveckla besöksnäringen och locka fler till regionen. Gustavsviks camping, bad och stugby uppskattas av fritidsresenärer. Kommunen har också satsat på att skapa vackra naturområden som bjuder på en upplevelse i sig.

Ledande på företagarservice
Business Region Örebro, där regionens kommuner samarbetar för att Örebroregionen ska få en ledande position i Sverige när det gäller företagarservice. Främjande av nyinvesteringar och nyetableringar, kompetensutvecklingsinsatser, matchning av kompetent arbetskraft till nya uppdrag – samtliga är prioritetsområden för Business Region Örebro.
– Det finns en medvetenhet här i Örebro som inte är lika påtaglig på andra ställen. Vi är framgångsrika när det gäller att få ut människor i arbete. Med ett arbetsmarknadsorienterat perspektiv ser vi till så att arbetssökande får rätt utbildning och på så vis kommer ut i arbete. Vårt uppdrag är att ge förutsättningar för näringslivet att utvecklas och växa och därmed till en ökad sysselsättning. Vi lyckas riktigt bra med det. Nu provar vi nya arbetssätt med det lokala näringslivet för unga. Det har jag stora förväntningar på, säger Eva Lilja, näringslivsdirektör i Örebro kommun.

Ny forskningsstrategi i regionen
I Örebro län finns ett väletablerat samarbete mellan akademi, näringsliv och offentlig förvaltning. Landstinget har en ny forskningsstrategi som tagits fram tillsammans med Örebro universitet. Strategin bygger på konceptet Forskningsförankra vården – vårdförankra forskningen, rent övergripande betyder det att forskningen är klinisk och patientnära med stark koppling till landstingets verksamhet.
Örebro läns landsting samarbetar med Örebro universitet och med länets kommuner för att stärka den medicinska forskningen och utbildningen samt stärka utvecklingen i hela regionen.
Örebro har också en unik Science Park-miljö som samlar innovativa företag inom de tre profilområdena Distribution, Nutrition och Robotik. Örebro universitet och Business Region Örebro satsar gemensamt på Örebro Science Park för att bygga upp en gemensam plattform för akademi och näringsliv.