Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

EVRY driver utvecklingen inom digital innovation

Den digitala transformationen medför att man i allt större utsträckning gör affärer och sköter vardagssysslor som tidsbokning och betalningar över nätet. Systemen har blivit mer transparenta, öppna och enklare att hantera. Användarna har större rörelsefrihet, men kraven på IT-leverantörerna är minst lika höga, om inte högre än tidigare. Digitaliseringen medför såväl möjligheter som utmaningar för en heltäckande IT-tjänsteleverantör som EVRY.

EVRY är ett nordiskt IT-tjänstebolag som utvecklar, implementerar och underhåller samhällskritiska system. Dagligen använder över en miljon människor tjänster som EVRY utvecklat och driftsatt, och företaget står bakom en rad innovationer som förenklar vår vardag.
– Den digitala omställningen är något som hela samhället måste anpassa sig efter och som ett kompetensföretag är det av yttersta vikt att vi satsar på medarbetare som kan bidra till den förflyttningen. En av våra viktigaste samarbetspartners är Högskolan i Halmstad. Tillsammans arbetar vi för att lyfta kompetensen i branschen. Det sker genom att EVRY lägger ut uppdrag, så som examens- och projektarbeten till deras studenter samt att vi även givetvis gärna ser nyutexaminerade systemutvecklare som framtida medarbetare hos oss, säger Daniel Renemark, ansvarig för EVRYs verksamhet i Halmstad.

Morgondagens tjänster inom IT
Hallands starka utveckling bidrar till en fortsatt tillväxt för EVRY som både nyanställer och utvecklar nya samarbeten lokalt. Halmstads näringsliv är starkt präglat av tjänsteföretag och handel, något som EVRY anpassat sig efter när det gäller utvecklingen av tjänster som passar för den lokala målgruppen.
Att med innovativ IT skapa lösningar som möjliggör och förenklar våra kunders digitala affär är EVRYs absoluta huvudfokus. Vi jobbar uteslutande med kundnära utveckling i alla våra projekt. Daniel Renemark förklarar vidare att det viktigaste för EVRY är att tillsammans med kunderna uppfinna nya lösningar för att nyttja teknikens möjligheter. Målet är att maximera lönsamheten och skapa nya affärsmöjligheter för kundens verksamhet.

Naturlig partner för Golfsverige
Ungefär en tredjedel av verksamheten i Halmstad vänder sig till golfrelaterade kunder och EVRYs branschspecifika golflösningar används av hela svenska golfmarknaden. Som exempel har Svenska Golfförbundet valt EVRY för utveckling av en ny mobil tävlingsapp. Andra typer av lösningar som utvecklas är interaktiva hemsidor, självbetjäningslösningar och bokningssystem.
– En av de viktigaste aspekterna för den här typen av kunder är att få kontroll över sin IT och framförallt över kostnader relaterade till det. Våra lösningar bygger ofta på molnbaserade tjänster och den stora fördelen är då att EVRY enkelt kan underlätta för kunden i den dagliga driften, något som innebär att kunden kan då fokusera helt på att driva och utveckla sina golfbanor istället, fortsätter Daniel Renemark.
EVRY har ett 30-tal anställda i Halland och planerar för ytterligare expansion, specifikt inom e-handel och mobila tjänster. Att aktivt vara med och driva den digitala utvecklingen är en självklarhet för EVRY.