Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Evry One möter kunderna med storskaliga fördelar lokalt

Det nordiska IT-tjänstebolaget Evry utvecklar, installerar, uppgraderar och underhåller samhällskritiska system. Dagligen använder över en miljon människor tjänster som Evry utvecklat och driftsatt, och företaget står bakom en rad innovationer som förenklar IT-användandet i stor skala. Uppsalaregionens starka utveckling bidrar till en fortsatt tillväxt för Evry som både nyanställer och utvecklar nya samarbeten lokalt.

Inom Evry finns flera olika bolag med olika inriktningar och kundgrupper, men samtliga har en gemensam nämnare i strävan efter att utveckla enklare och mer tillgängliga IT-lösningar. I Uppsala finns fyra Evry-bolag som sammantaget sysselsätter ett hundratal personer.

Storskalighet kombineras med flexibilitet
Evry One riktar sig till mindre och medelstora företag som behöver en engagerad samarbetspartner i den dagliga IT-användningen. Evry fokuserar i sin tur på större företag och offentliga verksamheter.
– Eftersom vardagen ser helt annorlunda ut för små respektive stora bolag måste vi vara flexibla och snabbt kunna anpassa oss efter nya behov. Vi måste även ha en god insikt i den lokala marknadens förutsättningar. Det har vi lyckats bygga upp inom Evry One Outsourcing Services här i Uppsala, säger försäljnings- och servicemarknadschef Mikael Kjettselberg. Han tillägger:
– Även om många av våra kunder levererar över hela världen så är deras vardag fortfarande lokal, och det är här vi möter upp med tjänster som skräddarsys efter just deras behov. Erbjudandet baseras på en flexibel standardlösning som därefter anpassas efter verksamhetens inriktning och storlek. Det är en storskalig fördel som i kombination med vår flexibilitet bidrar till en bättre och mer effektiv IT-lösning för varje enskild kund.

Vill utveckla outsourcing
Målet för Evry One i Uppsala är att bli en integrerad del av kundens IT-avdelning. Det skapar ett bra underlag för att få vara med och förändra IT-systemen och tillämpningen över tid. Evry One bygger uteslutande långsiktiga relationer och är ofta så pass integrerade i kundens verksamhet att de mest affärskritiska processerna ingår i totalleveransen. Målet är att bredda verksamheten kompetensmässigt och täcka in fler kunskapsområden. Det är grundläggande för att Evry One ska kunna stötta kunderna i deras utveckling.
– Ett av våra framtidsmål är att utveckla erbjudandet kring outsourcing och på så vis växa tillsammans med våra kunder. Vi kan både ta över kundens lokala IT-avdelning och vara med och utveckla storskaliga produktionssystem för global leverans, förtydligar Mikael Kjettselberg.
När Evry beskriver sig som en heltäckande leverantör menar man det bokstavligen. Det märks inte minst nu när företaget bygger upp en av Sveriges mest moderna datahallar och med det markerar en stark framtidstro på den nordiska marknaden.