Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Executive Search med lite högre krav

Kunskapsföretaget People Impact representeras av fyra kvinnor som vågar möta marknadens krav inom områden som Executive Search, personbedömning, coachning och organisationsutveckling. Grundat på en samlad gedigen erfarenhet inom bland annat marknad, kommunikation, inköp och projektledning kan People Impact göra en konkret och mätbar skillnad för kunder som ställer lite högre krav.

People Impact fyller tio år i år. När Boel Lundell och Anne Barbosa etablerade företaget 2005 var utgångspunkten att skapa nära, långsiktiga relationer med kunder som värdesätter en kompetent partner inom Executive Search. Med andra ord en partner som kan lokalisera, identifiera och utvärdera lämpliga kandidater för ledande chefspositioner och ledningsgrupper.
Tjänsteutbudet har utökats under åren i samband med att ytterligare två kvinnor anslutit sig till företaget. Heidi Hardenberger och Stella Haglund kompletterar med sina unika erfarenheter omfattande bland annat ledarstöd och förändringsledning.

Löser alltid uppgiften
People Impact är en del av Michaël Berglund Search Group, ett nationellt nätverk av företag inom Executive Search med gemensam tydlig värdegrund. Det som gör just People Impact unikt som företag är kompetensen och erfarenheten hos medarbetarna samt det engagemang som präglar varje uppdrag.
– Vi levererar med tydlighet och öppenhet samt med ett hundraprocentigt engagemang. Efter tio års verksamhet känner vi oss bekväma med den plattform vi lyckats bygga upp, och vi anser att vi har lyckats skapa ett hållbart, långsiktigt erbjudande som står sig på marknaden, säger Boel Lundell.
Det händer att People Impact får ta över ett Executive Search-uppdrag efter att kunden själv inte lyckats. Hittills har man alltid lyckats lösa uppgiften i nära dialog med kunden, vilket talar för sig själv i fråga om engagemang för både kunder och enskilda uppdrag.

Transparens och öppenhet håller i längden
Dagens erbjudande kretsar fortfarande till stor del kring Executive Search, men är även spetsat med kringtjänster som gör People Impact till en ännu starkare partner. Företagets kunder, liksom People Impact, verkar företrädelsevis i Öresundsregionen, även om bolaget idag arbetar över hela Sverige.
– Vi vill vara med och bidra till utvecklingen av det innovativa Skåne och skapa ännu starkare företag och organisationer i vår region. Vår profil är att hela tiden vara öppna för nya idéer och det vill vi också sprida till våra kunder och andra partners i regionen, fortsätter Boel Lundell.
Anne Barbosa bekräftar det Boel säger genom att understryka att visionen redan från början var att People Impact skulle arbeta med stor flexibilitet, nyfikenhet, transparens och öppenhet.
– Vi ville helt enkelt skapa något nytt inom branschen, och det anser vi att vi också lyckats med. Vi levererar det vi säger att vi ska leverera.
– Vårt engagemang för regionen exemplifieras genom att vi gärna är med och skapar ökad attraktionskraft. Vi har bland annat gästföreläst på Campus Helsingborg och den typen av uppdrag gör vi gärna igen, säger Anne Barbosa.