Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Experter med personligt engagemang i varje uppdrag

Corvara Industri och Skadeservice AB i Sundsvall har ett nära samarbete med Europas största privata skogsägare – SCA.
– Vi är en stor leverantör av saneringstjänster till SCA, säger Christer Hedberg som är regionchef för Corvara i Sundsvallsdistriktet.

Corvara, som fått namn efter en italiensk skidort, är Sveriges ledande aktör inom sin bransch med 670 medarbetare fördelat på 30 kontor över hela landet. Företaget har en stark specialistkompetens inom sina verksamhetsområden: Industrirengöring, Skadeservice, Håltagning, Rivning och Sanering.

Stor kund
I Nacksta i Sundsvall finns två av affärsområdena: Industriservice och Skadeservice.
Industriservice omsätter 85 miljoner kronor om året och har 58 fast anställda medarbetare. Jobben kan handla om allt från slamsugning, högtrycksspolning, vakuumsugning, rengöring av brunnar, isblästring, samt hantering av oljor och förorenat vatten.
Massafabriken i Östrand, sågverket i Tunadal och pappersbruket i Ortviken är de tre enheter inom SCA som använder sig av Corvaras tjänster.
Så har det varit sedan 1997 och bara den delen av Corvaras verksamhet omsätter cirka 20 miljoner kronor om året.
– Vi jobbar både med akuta händelser och planerade produktionsstopp. Samarbetet har fungerat bra och vi har en effektiv samplanering vid stoppen. April till november är högsäsong men på vintern är lugnare, säger Christer Hedberg.
Andra stora kunder till Corvara inom industrisektorn är Kubal, Akzo Nobel, Härjeån i Sveg, Jämtkraft och olika energibolag.

Säkerhetsmedvetna
Inom industrirengöring jobbar Corvara bland annat med vattenbilning. Där använder man modern högtrycksutrustning med olika typer av robotar och riggar med ett tryck på 3.000 bar för att spola bort betong från olika konstruktioner. Företaget har därför en hög säkerhetsnivå och satsar hårt på utbildning.
– Ja, vi har en bred palett av utbildningar både internt och externt och det är både praktiska och teoretiska utbildningar, säger Christer Hedberg.
Det andra verksamhetsområdet i Sundsvall är skadeservice som omsätter 15 miljoner kronor och har 13 anställda. Där jobbar Corvara främst mot fastighetsägare och försäkringsbolag när det gäller exempelvis brand och fuktskador, asbestsanering och klotter.
2017 kommer att se ut som många andra år volymmässigt men Christer Hedberg berättar att Corvara vill bredda sig ytterligare.
– Vi ska försöka ta fler marknadsandelar på bygg och fastighetssidan. Det ska vi lägga mer fokus på det kommande året.