Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Extena revolutionerar statisk marknad

Det finns en uppsjö av olika rörtillverkare på marknaden som alla arbetar efter samma principer och levererar bra produkter. Rör används överallt och ofta tänker man inte på deras existens, de bara finns och fyller sin funktion. Det är först när något händer, en vattenledning går kanske sönder, som man blir varse om rörens viktiga funktion i samhället. Precis som med alla andra produktkategorier så är det skillnad på rör och rör.

Extena kan med lång erfarenhet och bred kunskapsbas med rätta kalla sig för specialister på extrudering av plast. Företaget, beläget i natursköna Norsjö, tillverkar rör av polyeten som är huvudmaterial för trycksatta rör.
– Rör kan aldrig bli en unik produkt, men arbetssätten och vårt förhållningssätt är däremot unika. Vi verkar på en mycket konkurrensutsatt marknad där vi utmärker oss genom att erbjuda mervärden, förklarar vd Jens Gustafsson.

Nya vägar till kunden
Jens Gustafsson tog över som vd 2007. Tidigare var han affärsområdeschef för ett större företag inom vitvarubranschen, och tog således med sig djupgående kunskap om hur marknaden ser ut, vad samhället efterfrågar och hur olika säljstrukturer kan utvecklas.
– Min första frågeställning var: hur kan vi hävda oss på en statisk marknad? En marknad som har oerhört många leverantörer att välja mellan? Svaret är genom att hitta nya vägar till kunden och kunna erbjuda mervärden som andra leverantörer ännu inte har. Vi lever på att veta lite mer om våra kunder, helt enkelt.
Produkten är precis som Jens beskriver inte unik – men att vara aktiv på marknaden är det. Extena träffar alla kunder och vänder sig direkt till entreprenörerna som driver samhällsbyggarprojekten. På så vis är det inte några mellanhänder som trissar upp priserna.
– De stora mark- och anläggningsentreprenörerna är våra kunder. Detta är också ett nytänkande synsätt som gör oss än mer unika, upplyser Jens.

Ökad synlighet och investeringar
Extena tillverkar bland annat vattenledningsrör, kabelskyddsrör, rörsystem för anslutning till värmepumpar och frostskyddade rör. Jens Gustafsson beskriver Extena som ett helt annat företag idag än det han började på för snart sex år sedan.
– Extena har alltid varit duktiga på att producera och har en djup produktkunskap. Nu förenas den med ett intensivt marknadstänk där vi lägger mycket kraft på att synas och vara tillgängliga för våra kunder. Det är detta som är den största skillnaden.
I samband med att Jens Gustafsson axlade rollen som vd hade stora investeringar precis gjorts i en ny produktionsanläggning för tillverkning av de riktigt stora rören. I anläggningen tillverkas rör på upp till 630 mm, och som kan väga upp till 1,5 ton.

En framgångssaga
Nästa stora investering kom 2012, då en ny linje installerades för flera miljoner kronor. I samband med den investeringen fick Extena ett av sina största uppdrag någonsin. En riktig framgångssaga. I samband med byggnationen av Sydvästlänken, som Svenska Kraftnät bygger för att trygga överföringskapacitet av el till södra Sverige, har Extena fått förmånen att leverera flera mils kabelskyddsrör. Detta har gjort att investeringen 2012 i stort sett redan återbetalats.