Lör 23 sep / År 41 / Nr 3 2023

EY är Örebroföretagens partner i tillväxt

Örebro är en tillväxtregion att räkna med. EY växer tillsammans med kunderna i en region där entreprenörskap och företagande har högsta prioritet och där man dessutom har ett mycket fördelaktigt utgångsläge med bra infrastruktur. EY uppmärksammar och stärker entreprenörskap årligen genom utmärkelsen Entrepreneur of the Year, och dagligen i form av effektiva samarbeten som skapar lönsamhet i kundens processer.

Den största tillväxtpotentialen för Örebroregionen finns hos entreprenörsdrivna företag. De är snabbväxande och har utmärkande höga ambitioner för framtiden.
– Vi ser helt klart att vår tillväxtstrategi måste synkroniseras och anpassas efter entreprenörsdrivna företags behov. Det är nämligen här som vi bedömer att den största tillväxten finns. Samtidigt kommer vi naturligtvis att fortsätta vara en viktig samarbetspartner för övriga företag och organisationer i regionen, inleder Jonas Bergström, auktoriserad revisor och kontorschef på EY i Örebro.

Växer mest med ekonomitjänster
Det traditionella tjänsteområdet som EY, tidigare Ernst & Young, förknippas med är revision. Det snabbast växande tjänsteområdet är dock ekonomitjänster såsom löneadministration och löpande redovisning. Här kan EY hjälpa kunderna att bli ännu bättre och mer lönsamma genom en effektivare hantering av den löpande administrationen.
– Att kunna erbjuda effektiva och tillförlitliga ekonomi- och redovisningstjänster utgör en del av vårt samlade tjänstepaket och illustreras genom vår nya devis Building a better working world. Vi gör det helt enkelt lättare för våra kunder att skapa tillväxt. De slipper avsätta alltför mycket tid till administration och kan istället fokusera på att stärka sin kärnverksamhet, förklarar Jonas Bergström.

Örebroföretagens partner i tillväxt
Att utveckla tjänster för nya målgrupper är en given tillväxtstrategi för EY. Det kan exempelvis röra sig om lönsamhetsanalyser där EY kan identifiera eventuella brister i redovisningen som annars kan bli kostsamma på lång sikt. Här använder EY sin kompetens samt drar nytta av de lagar och regelverk som finns för att undvika fallgropar som kunderna själva kan missa.
– Vi ser oss framförallt som en viktig partner för utveckling i regionen, och känner ett stort samhällsansvar för Örebro generellt. Vi har också ett samarbete med akademin som vi värnar om och vill utveckla framöver, upplyser Jonas Bergström, som också poängterar att EY vill synas mer i regionen för att långsiktigt kunna knyta till sig den bästa kompetensen.

Hållbarhet och långsiktighet
I Örebro finns dessutom en speciell avdelning inom EY som fokuserar enbart på bolagsärenden. Även om de minsta företagen inte längre har revisionsplikt kan EY tillföra mycket nytta med expertkompetens inom allt som rör bolagsärenden såsom start, fusion, förvärv och styrelseförändringar.
– Personligen så ser jag en mycket ljus framtid för EY här i Örebro, säger Jonas Bergström. Det känns oerhört positivt att bo och verka i en så pass stark tillväxtregion, det händer saker hela tiden och vi kommer att expandera framöver.
EY kommer samtidigt att fortsätta värna om hållbarhet och långsiktighet, kontoret var bland de första som koncernen etablerade i Sverige med anor från 1950-talet.