Mån 8 aug / År 40 / Nr 3 2022

EY främjar utveckling inom entreprenörsdrivna företag

Många håller nog med om att Sveriges framtid ligger i de entreprenörsdrivna företagens händer. De står tillsammans för den största tillväxten både vad gäller affärsvolym och innovationer. Tillsammans är de stora till antalet och det tillkommer ständigt fler aktörer inom kategorin. Revisions- och redovisningsföretaget EY fokuserar helhjärtat på entreprenörsdrivna företag inom alla branscher.

EY uppmärksammar och stärker entreprenörskap årligen genom utmärkelsen Entrepreneur of the Year, och dagligen i form av effektiva samarbeten som skapar lönsamhet i kundens processer. Att vara förstahandsvalet av partner när det gäller revision, redovisning och affärsrådgivning har högsta prioritet för EY i Uppsala.
– Vi driver inte våra kunders företag men antar gärna en rådgivande roll med aktivt engagemang i utvecklingen av entreprenörskapet, bekräftar Håkan Dahlgren, kontorschef på EY i Uppsala.
EY medverkar bland annat i att ta nya innovationer till marknaden. Det gäller inte minst i Uppsala som är en region som präglas av en hög innovationsgrad, mycket tack vare närheten till akademin med två av Sveriges mest forskningsintensiva universitet i regionen. Närvaron från både Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet gör tydliga avtryck på nyföretagandet.
– Uppsala har en hög koncentration av uppstartsbolag som härstammar från akademin, bland annat inom viktiga tillväxtbranscher som ICT och Life Science. För den här typen av företag är våra tjänster kring affärsrådgivning som viktigast. Vi kan till och med vara en drivande partner i att ta nya idéer till marknaden.

Bygger innovationsnätverk
EY samarbetar även med regionala aktörer som främjar nyföretagande och utveckling av innovationer. Uppsala Innovation Center är ett exempel på en sådan aktör, och tillsammans med dem bygger EY upp ett expansivt innovationsnätverk som täcker hela regionen.
– Många av de nystartade företagen har redan från början klart för sig att deras framtid är global. Att etablera affärer och nya kontor internationellt är en del av den initiala affärsplanen och då blir vår roll som affärsrågivare ännu tydligare. Eftersom vi finns globalt kan vi snabbt vägleda företagen in i nya marknader, ofta har vi egna kontor just där kunden tänker etablera sin verksamhet.
Håkan Dahlgren poängterar att EY genom den breda kundgruppen kan erbjuda mycket inspirerande och roliga uppdrag till sina anställda. Det är en framstående konkurrensfaktor och viktig tillgång nu när EY är på jakt efter nya medarbetare. Uppsalas expansion gynnar även EY som fått ett betydligt större kundunderlag under de senaste åren.

Sprider inspiration och kunskap
Förutom rekryteringsarbetet är EY i skrivande stund även i färd med att vaska fram kandidater till årets Entrepreneur of the Year. Här har Uppsala enligt Håkan Dahlgren mycket att bidra med. Han kommenterar avslutningsvis:
– Utmärkelsen är viktig eftersom det ger oss en möjlighet att komma ännu närmare företagen i regionen. För oss är det oerhört viktigt att sprida både inspiration och kunskap och det kan vi göra i samband med Entrepreneur of the Year. Vi ser med spänning fram emot årets aktiviteter kring utmärkelsen och gör samtidigt upp våra kommande tillväxtplaner för Uppsala.