Lör 2 mar / År 42 / Nr 5 2023

EY stärker företag och hyllar entreprenörer

När små och medelstora företag i Dalarna anlitar något av EY:s lokalkontor i Borlänge, Falun eller Malung får de också tillgång till en global styrka. EY är en del av en världsomspännande företagsgrupp som under lång tid har byggt upp ett starkt varumärke specifikt riktat mot ägarledda bolag. Samtidigt säkerställer EY:s lokalkontor en stark närvaro i det lokala näringslivet med god insikt i lokala marknadsförutsättningar.

EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Bland kunderna finns företag och organisationer av alla storlekar och branscher, men EY är specifikt kända för att satsa mycket på entreprenörskap och ägarledda företag.

Hyllar entreprenörer
Engagemanget kring entreprenörskap tydliggörs bland annat i form av den årliga utmärkelsen EY Entrepreneur Of The Year, och dagligen i form av effektiva samarbeten som skapar lönsamhet i kundens processer. EY Entrepreneur Of The Year är mer än en tävling i entreprenörskap – det är snarare en hyllning till entreprenörer lokalt, regionalt och globalt. Syftet med utmärkelsen är att inspirera till ett ökat entreprenörskap och synliggöra företag som gör bra saker.
Dalarna är en region med många entreprenörer och en gott företagsklimat med många nystartade verksamheter. Regionen lever mycket på turism och säsongsbetonade verksamheter kring skidåkning och andra vintersporter, och många duktiga entreprenörer kombinerar olika roller beroende på säsong. Det skapar givetvis ett behov som är helt olikt det som storföretagen har och EY måste ha kompetens för att möta båda.
– Vi har tre starka kontor i Dalarna och vi tillhör dessutom en mycket större region vilket möjliggör för samverkan över större områden. Om vi får ett omfattande uppdrag och behöver låna kompetens så går det att ordna tack vare det nätverk vi har inom EY. Det skapar också trygghet för våra kunder som alltid kan lita på att vi löser uppgiften och kan leverera även när kundens företag blir större och affärerna mer komplexa, förklarar Susann Lindén, auktoriserad revisor och kontorschef i Falun.
– Ökad lönsamhet hos våra kunder ger förutsättningar för mer omfattande uppdrag för oss, nöjda kunder väljer att bygga långvariga relationer och därmed kan vi också växa. Vi utvecklar regionen genom att stärka företagen som verkar här, säger Eva Andersson, auktoriserad revisor och kontorschef i Borlänge.

Stärker redovisning
EY är kanske mest kända för revision men utvecklas även snabbt inom redovisningsområdet. Eftersom de flesta företagen i Dalarna är mindre så kan behovet av revision också vara mindre, men behovet av redovisningstjänster är stort och växande. Därför satsas det extra mycket på att förstärka kompetensen inom redovisning, säger Ing-Marie Persson, auktoriserad redovisningskonsult och kontorschef vid Malungkontoret. Hösten 2016 och fram tills nu har vi anställt tre nya redovisningskonsulter i Dalarna.
– Tack vare digitaliseringen och ökad efterfrågan på molnbaserade tjänster kan vi bredda utbudet av ekonomitjänster ännu mer, fortsätter hon. Kunden väljer själv hur involverad de vill vara i sin redovisning. Vi kan sköta allt eller vissa delar av redovisningen, allt utifrån kundens kunskaper och engagemang. Allt skräddarsys efter varje enskild kunds behov och det är också en av våra största styrkor.
EY Entrepreneur Of The Year bidrar till utveckling, men det viktigaste arbetet är det som görs dagligen och det omfattar ekonomitjänster, revision och rådgivning som ger ökad lönsamhet på sikt. Det är innebörden i EY:s budskap ”Building a better working world”.