Mån 6 dec / År 39 / Nr 4 2021

EY växer med entreprenörsdrivna företag

Devisen ”Building a better working world” är en smart och bra beskrivning av syftet med den verksamhet som EY bedriver. Revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning är komplexa områden som kräver både branschspecifik och djupgående kunskap. Det har EY.

Att underlätta för kunderna och göra arbetslivet och vardagen lite smartare, lite bättre och mer lönsam är målet för EY. Redovisningskonsulterna på EY vill förenkla kundens administration, skapa bättre rapporter och rutiner som underlättar bolagets analys och styrning. Eftersom allt fler väljer EY märks det att konceptet uppskattas.

Växer med entreprenörsdrivna företag
EY:s största tillväxtpotential finns med stor sannolikhet hos entreprenörsdrivna företag, De är snabbväxande och har höga ambitioner för framtiden. Eftersom Växjö och Småland hör till en av Sveriges mest entreprenöriella regioner så har EY alla möjligheter att lyckas just här.
Att EY brinner för entreprenörskap är tydligt genom den årliga utmärkelsen EY Entrepreneur Of The Year, där entreprenörer uppmärksammas och hyllas.
– Vi har ett stort antal kunder i regionen som är just entreprenörsdrivna företag. Vi uppmärksammar och stärker entreprenörskap genom att erbjuda en stark och bred tjänsteportfölj. Vi kan hjälpa företag med allt från löpande bokföring och ekonomitjänster till revision och skattekonsultation. Det är vanligt att den här typen av företag söker en part som kan erbjuda allt som täcks in under ekonomiservice och revision – och det kan vi, säger Daniel Dreijer, affärsutvecklare på EY i Växjö.
Marika Sengoltz är kontorschef på EY i Växjö.
– Vi vill vara med och driva den digitala utvecklingen och möjligheterna som digitaliseringen medför, men vi lägger stor vikt vid den personliga kontakten och relationen med våra kunder.
– EY förknippas av tradition med revision, men växer mycket inom redovisning och löpande ekonomitjänster. Genom att den här typen av tjänster blir allt mer effektiva och digitaliserade når vi en större målgrupp och kan skapa mervärde för våra kunder, säger Marika som även är partner i EY.

Vill stärka det regionala näringslivet
För EY är det viktigt att vara en del av det lokala näringslivet och finnas där kunderna finns, därav har vi fortfarande många lokalkontor i landet i jämförelse med branschen i övrigt. EY utvecklas tillsammans med sina kunder och erbjuder behovsanpassade tjänster och lösningar.
– Vi ser oss som en viktig partner för utveckling i regionen, det gäller såväl i med- som motvind, säger Marika Sengoltz.