Sön 3 dec / År 41 / Nr 5 2023

F 21 ska vara mer inkluderande i kompetensförsörjningen

Flygtekniker, stridspilot och brandman är vanliga roller på F 21, Norrbottens flygflottilj. Sedan ett par år tillbaka görs stora investeringar inom det svenska försvaret. I Norrbotten kretsar mycket kring att stärka den militära förmågan och expandera med fler anställda inom i stort sett alla kompetensområden.

F 21, Sveriges nordligaste flygflottilj med huvudbas i Luleå samt sidobaser i Jokkmokk och Vidsel, rustar hela verksamheten för framtiden. Med tillgång till ett av världens största flygövningsområden har F 21 alla möjligheter att expandera, om rätt kompetens kan lockas till regionen och flottiljen.

Vilka roller finns på F 21?
Utöver de mest uppenbara rollerna som flygtekniker, stridspilot och brandman finns även ett stort antal andra roller som ska tillsättas och utvecklas. Flottiljchef Claes Isoz ger fler exempel på roller där stridsledningsofficerare, sambandstekniker, sambandsledare, marksoldater, reparatörer, fälthållningsmän och flygplatsmän är några.
– Utöver det behövs även en hel stab inom transporter, som chaufförer, mekaniker och specialister på tunga fordon, tillägger Claes Isoz.
Mycket av den militära kompetensen kommer att genereras via den utökade värnplikten. Under 2017 fick F 21 43 värnpliktiga, under 2018 hade intaget utökats till 94. Under 2019 togs 115 värnpliktiga emot vid F 21 och antalet kommer att fortsätta öka mot 200 – 300 per år. Framtidens militära kompetens kommer även att behöva rekryteras via näringslivet.
– Vi måste utöka samarbetet med näringslivet och samverka mer kring specialistkompetens. Där det finns gemensamma intressen måste vi utveckla ett gemensamt synsätt på hur kompetensen bäst kan nyttjas. Vi ska inte konkurrera med näringslivet, men det är viktigt att företagen förstår att det finns ett värde i att dela sin kompetens med oss, förklarar Claes Isoz.

På väg mot att bli mer inkluderande
Försvarsmakten står för de värden som riksdag och regering har fastställt gällande jämlikhet, allas lika värde och mänskliga rättigheter. Därför är det enbart kompetens och prestation som räknas när man ska avancera inom Försvarsmakten.
– Vi är mycket tydliga med att vi är emot alla former av trakasserier och generaliseringar. Det är ju därför försvaret finns – för att vi ska vara fria att leva som vi vill. Jag tror att det kan attrahera många förmågor framöver. Dagens ungdomar är medvetna och vill gärna bidra till hållbar utveckling, de vill engagera sig och vara en del av något större. Det kommer vi att vinna mycket på framöver, tror Claes Isoz.
F 21 har en tydlig målsättning för framtidens kompetensförsörjning: att vara mer inkluderande och öppna. Grundkravet att vara svensk medborgare måste naturligtvis vara uppfyllt, men utöver det så ska fler kunna identifiera sig med Försvarsmaktens värdegrund och se organisationen som en attraktiv arbetsgivare.