Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Få kan leverera med samma kraft som Semcon

Semcon bevisar gång på gång att det är möjligt att vara en global teknisk partner och samtidigt värna om lokal tillväxt i Växjöregionen. I hjärtat av Kronoberg erbjuds en mycket spännande arbetsmiljö för den som vill vara med och driva morgondagens teknikintensiva och samhällsnära utvecklingsprojekt redan idag.

Från Växjö utvecklas just nu flera omfattande projekt inom energi och infrastruktur. Med en stark kompetensbas inom mekanik och el-konstruktion kan Semcon leverera avancerade lösningar inom exempelvis kraftöverföring i anslutning till järnvägen.

För den som vill förändra
Växjös resurser kommer nu till nytta i nya projekt där avtal träffats både med Trafikverket och med den norska motsvarigheten, Bane Energi. Inom en snar framtid ska två så kallade omformarvagnar för kraftöverföring levereras till Norge. I Sverige har Semcon ett ramavtal gällande leverans av ersättningsstationer, besiktning samt uppgradering av befintliga omformarstationer över hela landet.
– I Sverige finns det ett 50-tal anläggningar som tillsammans förser hela det svenska järnvägsnätet med elkraft. I Norge finns det upp emot 35 liknande anläggningar, eftersom bansträckningen ser annorlunda ut där. Det ställer också helt andra krav, därför är varje projekt unikt och vi måste anpassa vår kompetens efter det, förklarar Jörgen Ohlsson, ansvarig för El/Automation i Växjö.
Semcon är ständigt på jakt efter kompetens för att stärka sitt helhetserbjudande. Inom el och automation, som är ett mycket nischat område, finns det enligt Jörgen Ohlsson mycket goda utvecklingsmöjligheter för den som är driven och som vill vara med och förändra morgondagens samhälle.

Semcons kunskap väger tungt
Att Semcon är en viktig samhällsbyggare råder det ingen tvekan om. Från Växjö bedrivs en betydande del av Semcons utveckling inom området tunga fordon, speciellt riktat mot större arbets- och entreprenadmaskiner.
– I vår region, det vill säga hela Kronoberg och angränsande län, finns en stark koncentration av företag som utvecklar och tillverkar tunga fordon. Vi ser regionen som ett kompetenscentrum för teknikutveckling mot tunga fordon och är gärna med och utvecklar ny teknik för tillämpning inom detta område, säger Robert Eriksson, ansvarig för Engineering Services i Småland.
I regionen finns några av världens främsta tillverkare av arbetsmaskiner som dumprar, hjullastare, skogsmaskiner och truckar. Semcon samarbetar på ett eller annat sätt med de allra flesta av dem bland annat genom klusterinitiativet Tunga fordon, och inom Semcon finns en erkänt hög kunskapsnivå när det gäller utveckling av miljö- och prestationsmässigt överlägsna maskiner.

Kan leverera med nya perspektiv
Semcon har idag drygt 50 kontor i nio länder och är inställda på fortsatt tillväxt. Att verka geografiskt nära kunderna är viktigt, även om Semcon ofta delar kompetens mellan olika kontor över hela Sverige samt internationellt vid behov.
– Oavsett om det handlar om utveckling av teknikintensiva system för fordonsindustrin eller konstruktion av nya stationer för kraftöverföring så har vi den samlade kompetensen som krävs för att leverera i riktigt stora projekt.
Något som vi behöver se över för framtiden är den långsiktiga kompetensförsörjningen och här samarbetar vi med bland annat Linnéuniversitetet, berättar Robert Eriksson.
Genom programmet young engineers i Växjö anställer Semcon nyexaminerade ingenjörer. Det är ett program för att överbrygga steget från universitetsvärlden till arbetslivet.
Semcon i Växjö har gått från att arbeta med ren mekanikkonstruktion till att idag hantera kompletta projekt som även omfattar inköp, montage och utprovning av material och utrustning.