Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Få ut mer prestanda ur mindre material med teknik från Västerås

Sambandet mellan nästa generations tillverkning, som av många anses vara additiv tillverkning, och så kallad HIP-teknik som utvecklats av Quintus Technologies, bygger på en strävan efter att öka prestanda och samtidigt minska energi- och materialåtgång. Vad kan vara mer rätt i en tid av ständig jakt på resursbesparing och miljövinst?

Quintus Technologies har en lång historik av att utveckla den så kallade HIP-tekniken, som bygger på en unik metod för att stärka och förbättra 3D-printade metallkomponenter med hjälp av högt tryck och temperatur. Redan på 1950-talet levererades Quintuspressar från Västerås, och det är fortfarande i grunden samma teknik som dagens HIP-pressar bygger på.

Materialförlust nära noll
HIP står för ”Hot Isostatic Pressing” och själva processen gör att materialet får bättre materialegenskaper som, till exempel, högre hårdhet och seghet, bättre skydd mot metallutmattning och högre hållfasthet. Först då kan den 3D-tillverkade komponenten användas för avancerat industriellt bruk.
Den moderna industrin fokuserar på att skapa mer robusta och hållbara produkter – som samtidigt väger mindre och därmed också kräver mindre resurser att framställa. Additiv tillverkning har visat sig vara en bra väg för att åstadkomma detta. Det krävs emellertid ofta en efterbehandling av 3D-printade produkter för att uppnå de önskade materialegenskaperna.
– Den förfinade tekniken bakom additiv tillverkning, eller 3D-printing, kan bidra till att radikalt effektivisera stora energi- och materialslukande industrier såsom energi, flyg och fordon. Detaljer som framställs genom metallisk additiv tillverkning håller låg vikt och kan produceras nästan helt utan svinn. Samtidigt är de porösa och har inte tillräckligt bra materialegenskaper för avancerade applikationer. Därför måste de bearbetas med hjälp av vår HIP-teknik, förklarar Jan Söderström, vd för Quintus Technologies.
Tillsammans med flyg utgör energi, fordon och ortopediska implantat de största affärssegmenten för Quintus Technologies. Den gemensamma nämnaren för dessa industrier är att de vill sänka vikt och därmed även materialåtgång i sina produkter. Då måste också materialegenskaperna bli bättre. 3D-printing i kombination med Quintus Technologies HIP-teknik gör att materialförlusten blir nära noll i jämförelse med metallgjutning.

Fortsatt tillväxt på cirka 20 procent
Quintus Technologies växer kraftigt inom samtliga affärssegment. Tillväxten ligger på ungefär 20 procent årligen, och är mycket beroende av utökade samarbeten med såväl materialtillverkare som tillverkare av utrustning för metallisk additiv tillverkning, det vill säga 3D-printing. När marknaden går ifrån traditionell, tidsödande och resurstung metallgjutning och satsar mer på additiv tillverkning så ökar också efterfrågan på Quintus Technologies egenutvecklade teknik.
– Våra kunder finns över hela världen. Under 2019 har vi bland annat lyckats etablera starkare samarbeten i Japan, som är en stor tillväxtmarknad för oss sedan några år tillbaka då vi fick nya japanska ägare under 2017. Vi har verkat på den japanska marknaden under drygt 20 år, men det var först under 2019 som vi etablerades där med egen personal. Här är det energi-, flyg- och fordonsindustrin som dominerar, berättar Jan Söderström.

Kunskap från Japan till Sverige?
Eftersom Japan är ett av världens främsta industriländer har Quintus Technologies höga förväntningar och ambitioner just här. Mycket kunskap från japansk industri kan nog också importeras tillbaka till Sverige, som framförallt behöver utveckla sin attraktionskraft gällande industriyrken. Ingenjörskunskap är en bristvara i Sverige och att rekrytera rätt kompetens är en utmaning.
– För att säkra kompetensförsörjningen på sikt kommer vi att satsa ännu mer på samarbete med skolan framöver. Vi har sedan två år tillbaka ett traineeprogram för ingenjörer där vi nu har påbörjat rekryteringen av 2020 år trainees. Vi vet att det fungerar och ger bra resultat. Vi tror också på att byta kunskap mellan den svenska och japanska industrin, säger Jan Söderström.