Sön 21 jul / År 42 / Nr 3 2024

Falans Energiflis för en grön framtid

Falan Energiflis är företaget som producerar flis lokalt till både stora och små pannor. De tar flisen från skogarna i trakterna där den ska användas och de gör det på ett skonsamt sätt. Flisen har hög energimängd och är dessutom miljöcertifierad.

Den flis som produceras av Falans Energiflis kommer främst från de delar av träden som skogsindustrin inte kan använda till virke eller papper. Falans Energiflis åker ut i skogarna och tillverkar flisen på plats med mobila så kallade huggbilar.
– Flisen säljer vi sedan i närområdet vilket gör att det inte är några långa transporter. Våra kunder är i första hand värmeverk och mindre industrier, men vi har också en del små företag som kycklinguppfödare och växthus, säger Ola Petersson som är VD på Falan Energiflis.

Säkrar flisens kvalitet
Företaget är gärna med i hela processen från skog till eldningspanna vilket gör att de har ett nära samarbete med många skogsägare. Det skriver kontrakt på en eller flera säsonger för att kunna jobba långsiktigt och för att även kunna erbjuda skogs- och markägare skotning, energigallring och restaurering. Allt för att i möjligaste mån kunna påverka så att deras flis i slutändan håller så bra kvalitet som möjligt.

Miljövänligt skogsbränsle
Falans Energiflis jobbar främst i Blekinge, Skåne, södra Halland och södra Småland. Och flisen de tar fram är miljöcertifierad enligt FSC (Forest Stewardship Council), vilket är unikt för en producent av biobränsle.
– Vi strävar alltid efter att ha en hög energimängd i den flis vi producerar, säger Ola Petersson. Och vi gör den på ett så miljövänligt sätt som möjligt. En av våra huggbilar kan flisa från båda sidor av vägen, vilket skonar markägarens skogsbilväg avsevärt eftersom vi aldrig behöver vända med fullt lass.
Och Ola Petersson berättar att det bara går åt en liter diesel för Falan Energiflis för att producera 1 megawattimme skogsbränsle. Och 10 megawattimmar skogsbränsle räcker till el och värme för en villa ett helt år.

Flis värmer Karlskrona
Nyligen fick Falan Energiflis ett långt kontrakt med landstinget i Karlskrona. De ska leverera 20 000 kubik flis om året från skogarna i Karlskrona. En fjäder i hatten för företaget från lilla orten Falan.
– Vår största kund är Affärsverken som är värmeverket som förser Karlskrona kommun med miljövänlig fjärrvärme och lokalt producerad miljöel. Det drivs till största delen med förnyelsebart biobränsle – det vill säga flis från oss, säger Ola Petersson.