Sön 10 dec / År 41 / Nr 5 2023

Familjeföretag med sinne för helhetslösningar

Garanti, service och kvalitet är mer än bara fina ord för familjeföretaget HL Bygg- och fastighetsservice AB i Skurup. Orden präglar och beskriver ett gediget engagemang för att varje byggprojekt ska bli optimalt och kundunikt. Tillsammans med målmedvetna och yrkesskickliga medarbetare ser ägarfamiljen Lindskog till att leverera högkvalitativa helhetsprojekt – från första skiss till att nyckeln sätts i låset i den färdiga byggnaden

Grundarna Håkan och Catarina Lindskog kan blicka tillbaka på många framgångsrika år inom det egna företaget. Många projekt har det blivit sedan starten 1987, och det verkar finnas en tendens till att ta sig an allt mer omfattande projekt där bla Idrottshallar, Hotell, Förskolor, Flerbostadshus och Industribyggnader finns med på referenslistan.
Det är ett värdefullt arv som så småningom kommer att gå vidare till nästa generation med sönerna Emil och Julius redan fullt aktiva i bolaget samt dottern Mathilda som vid sidan av sina studier vid behov gärna bistår med konsulttimmar för familjebolaget.

Fokuserar på specialkonstruerat
En av de absolut största styrkorna för HL Bygg- och fastighetsservice är förmågan att se helheten redan från början. Det blir allt vanligare att kunder vänder sig till Håkan Lindskogs framgångsrika team för att få sitt nya hotell, industribyggnader mm projekterade från grunden, med stor hänsyn tagen till kundunika värden och behov.
– Vår målsättning är att skapa unika lokaler som passar våra kunders verksamheter perfekt. Vi kan med hjälp av vår expertis inom exempelvis CAD-ritning och konstruktionslösningar föreslå förbättringar som lyfter kundens projekt till en helt ny nivå. Vi är oerhört stolta över att kunna erbjuda detta, säger Håkan Lindskog.
HL Bygg- och fastighetsservice fokuserar inte på standardiserade lösningar. Kataloghus kan andra bygga, menar Håkan. Istället lägger man krutet på specialkonstruerade och gärna lite större projekt. Även exklusiva arkitektritade hus finns med på projektlistan.
– Vi ser möjligheter – inte problem. Vi accepterar inte uttrycket ”det går inte”. Allt går att lösa med rätt teknik och rätt inställning. Vår djupgående kunskap är unik för ett företag i vår storlek, tillägger Håkan.
Det är också troligtvis därför Swedish Agro har valt HL Bygg- och fastighetsservice för att uppföra sin nya anläggning i Skurup.

Totalentreprenad för Swedish Agro
HL Bygg- och fastighetsservice kantas av en riktig framgångssaga. Under det senaste året har omsättningen nästan fördubblats, och tillväxtambitionen är fortsatt hög.
När företaget startades för 30 år sedan var Håkan själv ute på alla byggen och gjorde större delen av arbetet själv men idag blir det mest administrativt arbete. Det är mestadels Emil men även till viss del även Julius som ritar många av kundernas byggnader. Swedish Agros nya anläggning som vi fått den stora äran att bygga är planerad, ritad och designad av Emil från första ritningsstrecket och skall börja byggas i Skurup under 2018.
– Vi har fått totalentreprenaden för hela bygget som omfattar 3600 kvm lager, 2600 kvm kontor och utställningshall samt 900 kvm verkstad.
Projektet för Swedish Agro är det hittills största i HL Bygg- och fastighetsservice historia. Ett annat stort projekt som pågår parallellt i egen regi är utveckling av en nytt idrottscentra i centrala Skurup. I denna anläggning kommer det att vara möjligt att träna brottning, budo/judo gå på gym samt spela paddel och tennis. Det kommer även att finnas konferensmöjligheter i anläggningen.

Precis som familjeföretagets egna lokaler ska den nya idrottsanläggningen drivas med egenproducerad energi från solcellsanläggningen på taket. I projekteringen för Swedish Agros bygge beaktas kraven för att även denna anläggning skall kunna drivas med solenergi i framtiden. En del av tjänstebilarna har och kommer inom den närmsta tiden att bytas mot elbilar som laddas med energi från företagets egna anläggning. Det är ytterligare ett bevis på företagets ambition om en Grönare Värld och en hållbar framtid för våra barn och barnbarn.