Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Familjeföretag värnar om gamla samarbeten

80 års erfarenhet och en stadig utveckling i sann småländsk entreprenörsanda. Avancerad teknisk utveckling kombinerat med en genuin hantverkstradition. Och för att inte glömma sann yrkesstolthet och lojalitet – allt detta ryms i familjeföretaget LR Installation som en gång grundades av nuvarande vd Mats Axelssons farfar Martin.

När Mats far Kjell Axelsson vid 21-års ålder tog över familjeföretaget tillsammans med sin bror Stig anade han aldrig hur stort det skulle bli. Inom ägarkoncernen Famax finns idag förutom LR Installation och det återköpta systerbolaget Läckeby Products även Kalmar Biogas, samt delägarskap i företaget More Biogas. Med en stark övertygelse om att biogas är framtiden storsatsar Famax nu på vidareutveckling inom området.

Medveten satsning
Kjell var fram till början av 2000-talet drivande i att bygga upp vattenreningskoncernen Läckeby Water Group, där dotterbolagen Purac och Purac Puregas ingår. Trots att familjen Axelsson inte längre har något ägarskap i Läckeby Water Group finns väletablerade samarbeten bevarade.
– Jag har förvisso släppt ägarskapet i en koncern som jag en gång byggt upp, men jag ser nu mycket positivt på framtiden för Famax med dotterbolag, säger Kjell Axelsson, som hittills har levt ett mycket spännande företagarliv kantat av överraskningar.
– Vi har tre starka affärsinriktningar med energi- och miljöprodukter, kompletta rör- och vvs-installationsarbeten samt biogas. Det är en medveten satsning som vi tror kommer att generera betydande tillväxt för både oss själva och för regionen, fortsätter Kjell.

Stark samarbetspartner
Inom området biogas har Famax en stark koppling till Purac Puregas, som utvecklat en speciell teknik för gasuppgradering. Tekniken kallas för CApure, och är idag den mest effektiva uppgraderingstekniken som finns på marknaden. Hela 99,9 procent av metangasen tas tillvara, vilket ger både maximal nyttjandegrad av råvaran samt en enorm miljöfördel med större tillgång till miljöneutralt bränsle.
– Tekniken kommer ursprungligen från oljeindustrin, men vi har anpassat den till marknadens moderna biogasanläggningar. Vi är även väl medvetna om att marknaden står under snabb utveckling och därför förfinar vi tekniken hela tiden, berättar Jan Molin, vd på Purac Puregas i Kalmar.
Få kan emellertid konkurrera med Purac Puregas när det gäller erfarenhet och expertis. Företaget har långa anor och befinner sig nu mitt i utvecklingen av tredje generationens CApure-anläggningar.

För ett mer hållbart Kalmar
Purac Puregas har tillsammans med systerbolaget Purac byggt hela anläggningen för More Biogas i Kalmar, komplett med uppgraderingsteknik från Purac Puregas. Kalmar Biogas är en äldre anläggning som tidigare ägdes av kommunen, men även denna anläggning har byggts med teknik från Purac Puregas. Företaget har dessutom fortfarande en naturlig koppling till underleverantören Läckeby Products, som tidigare var en del av Läckeby Water Group.
– Vi har olika ägare nu men kommer att fortsätta utvecklas tillsammans, säger Jan Molin.
– Vi satsar på en hållbar utveckling av våra verksamheter och ökat fokus på biogas är definitivt ett steg i rätt riktning för ett mer hållbart Kalmar, avslutar Kjell Axelsson.