Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Familjeföretaget bakom några av landets största geoenergiprojekt

Östergötlands största geoenergiprojekt, ett av Sveriges största pålningsprojekt och världens största akviferlager – orderboken för FBB Finspångs Brunnsborrning AB domineras av riktigt stora projekt. Tillsammans med det nystartade systerföretaget FBB Geoenergi AB kan det östgötska familjeföretaget axla totalentreprenader när det gäller installation av kompletta geoenergisystem, vattenbrunnar och entreprenadborrning.

Det började 1979 med en unik passion för vatten. Jonny Petterssons stora intresse för vattenborrning drev honom till att starta en egen liten verksamhet som i huvudsak fokuserade på att borra brunnar för privata hushåll. Jonny trodde nog aldrig att det skulle bli större än så, men idag är FBB en av landets ledande aktörer inom vatten- och energiborrning.
Idag sker den största tillväxten inom energi- och entreprenadborrning (exempelvis för bergvärme och pålning), men vattenborrning förblir Jonnys stora passion. Sedan sönerna David och Martin Johansson tog över driften av familjeföretaget kan Jonny återigen ägna sig åt sitt största intresse på heltid och därmed även bygga vidare på den erfarenhet och kunskap som han samlat på sig efter drygt 30 år i branschen.

Östergötlands största geoenergisatsning
FBB har prickat av några riktigt stora projekt under de senaste två åren. Efter att ha installerat ett storskaligt geoenergisystem i anslutning till IKANOs handelsplats i Uddevalla under 2013 fick man fortsatt förtroende av byggentreprenören, i det här fallet Peab, och därmed var även nästa projekt tryggat i samband med Peabs utveckling av en galleria i Strömstad.
– Det är naturligtvis glädjande att vi får entreprenader på sådana premisser. Det visar att det arbete vi utför och de tjänster vi levererar uppskattas. Det är ett viktigt erkännande och ett kvalitetskvitto för oss, säger David Johansson, vd på FBB.
Med erfarenhet från några av landets största geoenergiprojekt går man nu vidare med Östergötlands hittills största system inom samma kategori. I samband med att Rusta bygger sitt nya centrallager i Norrköping ska ett komplett geoenergisystem installeras och FBB har totalentreprenad för allt utvändigt arbete.
– Projektet betyder mycket för oss och med en stark referenslista hoppas vi givetvis på att kunna inspirera fler till att välja geoenergi. Det är ett mycket tillförlitligt och miljömässigt överlägset system för såväl värme som kyla. Att man kan använda samma system för att kyla fastigheten såg Rusta som mycket fördelaktigt och det var ett av skälen till att valet föll på geoenergi, förklarar David.

Världens största akviferlager
Samtidigt som Rustas centrallager tar form ägnar sig FBB åt en lite annorlunda verksamhet då man även fått i uppdrag att renovera ett antal brunnar i anslutning till Stockholm Arlanda Airport. Flygplatsen har valt att använda ett grundvattenenergisystem med så kallad akviferlagerteknik, och systemet som tillämpas på Arlanda är hittills det största i världen.
– Detta är ett mycket spännande projekt för oss eftersom det skiljer sig så pass mycket från vår övriga verksamhet. Det visar också på bredden i vår kompetens. Vi har för avsikt att bli ännu mer heltäckande i vårt tjänsteutbud och då är även det här projektet en välkommen referens, kommenterar David.
FBB har breddat sin verksamhet under de senaste åren och idag utgör även entreprenadborrning ett stort och växande affärsområde. Avslutningsvis säger David Johansson:
– Efter borrning av stålkärnepålar för Ericssons industri- och forskningscenter i Rosersberg utanför Arlanda känns inget projekt för stort eller för litet. Mycket tack vare för att vi lyckats behålla den familjära känslan i bolaget, där vi värnar om och sätter kunden i fokus.