Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Farmaceutens roll blir alltmer central

Farmaceutens roll har aldrig varit viktigare än nu. Trots att marknaden skriker efter apotekare och receptarier utbildas inte tillräckligt många. Sveriges Farmaceuter har undersökt marknadsläget och konstaterat ett underskott på kompetens – trots att yrket är socialt, välbetalt och erbjuder goda utvecklingsmöjligheter. Något måste göras för att trygga framtida kompetensförsörjning.

Sveriges Farmaceuter har aktivt verkat för en omreglerad apoteksmarknad för att öka tillgängligheten för konsumenterna och skapa en friare arbetsmarknad för medlemmarna. Förbundet driver ständigt aktuella frågor kopplade till professionen farmaceut, det vill säga både apotekare och receptarier. Båda har en akademisk examen som är minst sagt eftertraktad på arbetsmarknaden och i princip alla som utbildar sig inom området får arbete direkt efter studierna.
– Problemet är inte brist på jobb, till skillnad från många andra yrkeskategorier, utan här handlar det istället om att det inte utbildas tillräckligt många läkemedelsexperter i vårt land. Här har vi en tydlig roll som informationskanal för alla som är intresserade av farmaci och som funderar på sin framtida karriär, säger Sveriges Farmaceuters förbundsordförande Thony Björk.

Till för alla som arbetar inom farmaci
Som fackförbund har Sveriges Farmaceuter också uppgiften att organisera landets farmaceuter och verka för bra arbetsvillkor. Alla som har en akademisk examen inom farmaci är välkomna att ansluta sig till Sveriges Farmaceuter, som även organiserar doktorander, lärare och studenter.
– Våra medlemmar finns i princip överallt i samhället. Förutom på landets alla apotek anställs farmaceuter även inom läkemedelsindustrin och på myndigheter som Socialstyrelsen och Läkemedelsverket samt på olika ställen inom vården. Oavsett bransch så finns vi med som ett stöd och arbetar för att alla som verkar inom farmaci ska få så bra förutsättningar som möjligt, förklarar förbundsdirektör Kristina Niemi.

Farmaceutens roll förstärks
Några av de frågor som Sveriges Farmaceuter arbetar för nu när marknaden är omreglerad är en nollvision för läkemedelsrelaterade problem, att läkemedelsindustrin ska fortsätta att vara en av Sveriges viktigaste exportindustrier, att farmaceuter i högre utsträckning ska anställas inom hälso- och sjukvården samt att fler ungdomar ska söka till farmaceututbildningarna.
– Vi har ett komplext uppdrag och en central roll i den hållbara samhällsutvecklingen. Det finns betydligt mer att göra och vi arbetar i ständig dialog med beslutsfattare, branschen och sjukvården, poängterar Thony Björk.
Det finns ungefär 1300 apotek i Sverige. Här arbetar människor som har oerhört mycket att bidra med för att förbättra och effektivera den svenska sjukvården. Sveriges Farmaceuter arbetar för att farmaceuter ska få mer ansvar och integreras som en naturlig länk i sjukvårdskedjan. Att följa upp behandling är ett exempel på vad farmaceuten kan bidra med för att avlasta sjukvården.
– Det finns många värdefulla tjänster som skulle kunna paketeras och finansieras av samhället precis som sjukvården, till fördel för både samhälle och patienter, understryker Kristina Niemi.