Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Färska mejeriprodukter från Gävle

Gefleortens Mejeriförening i Gävle är en av de få kvarvarande svenska mejeriföreningarna. Verksamheten är inriktad på tillverkning av färska mejeriprodukter såsom mjölk, fil, yoghurt och gräddprodukter.

Mejeribranschen är ett av de områden som under det senaste århundradet rationaliserats. Förr tillverkade gårdarna själva olika produkter av sin egen mjölk, men övergick sedan till att sälja mjölken till mejerier, som ofta fanns på bynivå. Dessa har sedermera slagits samman till allt större enheter.
Gefleortens Mejeriförening bildades 1933 av 17 små lokala mejerier. Antalet mjölkproducenter var vid starten 1951 för att sedan öka till drygt 5000 under 50-talet. Idag finns det bara 80-85 mjölkgårdar kvar och produktionen på dessa gårdar uppgår till drygt 40 miljoner kg.
– Vi är ett färskvaruföretag och gör bara mjölk, fil, grädde och yoghurt. Våra kunder är de stora affärskedjorna ICA, Axfood, Coop och Bergendahls, men även storkök och enskilda butiker, berättar Toomas Allmere, marknads- och försäljningschef på Gefleortens Mejeriförening.

En ekonomisk förening
Gefleortens är en ekonomisk förening som ägs av ett hundratal mjölkproducenter i Gästrikland, norra Uppland och Dalarna. De arbetar aktivt med att mjölken ska produceras med största möjliga hänsyn till naturen och med den bästa omsorgen om djuren.
– En styrka hos oss är att vi finns lokalt och nära. Bönderna och konsumenterna finns inte långt från mejeriet. Dessutom skapar vi arbetstillfällen både på mejeriet och ute på gårdarna. Man brukar säga att en gård ger i genomsnitt fem arbetstillfällen. En annan styrka är att mjölken är så färsk som det bara går. Ibland hämtas mjölken på kvällen, förpackas under natten och levereras tidigt på morgonen, berättar Toomas Allmere.
Mejeriet är byggt i början av 50-talet, men är idag ett modernt mejeri. Många om- och tillbyggnader har skett under åren och mejeriet är produktionstekniskt av mycket hög nivå. Tidigare tillverkades även ost, smör, mjölkpulver, messmör, färskostmassa och glass på föreningens mejerier, men nu återstår bara färska mjölkbaserade produkter i sortimentet.

Besöka mejeriet
Vill man veta mer om Gefleortens Mejeriförening går det bra att göra studiebesök på mejeriet. Besökare bjuds på rundvandring i mejeriet och man får då en kortare presentation av företaget och dess historia. Besöken tar cirka två timmar.
– Vi prioriterar skolklasser och lite yngre besökare. Det brukar vara mycket uppskattat, säger Toomas Allmere.
Miljöpolicyn hos Gefleortens är att ständigt förbättra verksamheten utifrån kretsloppstanken och med utgångspunkt från den driva utvecklingen i hela kedjan från invigning till försäljning.
– I och med att vi är en aktör som har nära till både producenter och konsumenter så får vi ett extra miljötänk. Många som transporterar produkter kors och tvärs över hela jordklotet hävdar att de är miljöanpassade företag, men vi är det på riktigt, menar Toomas Allmere.