Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

Fastighets-IT med affärsnytta

L.E.B System i Johanneshov är en expert på fastighetsadministration och har levererat positiva ekonomiska resultat i många år.
– Vi erbjuder ett system för administration av fastigheter och våra kunder är oftast mycket stora fastighetsägare, säger Peter Hiti, marknads- och försäljningschef på L.E.B System.

Verksamheten startades 1990 av Lars-Erik Bengtsson, som hade ganska mycket samarbete med Byggnadsstyrelsen.
– På den tiden fanns det inte så mycket IT-system som kunde hålla reda på stora fastighetsbestånd. Visionen för Lars-Erik Bengtsson var att ta fram ett system som klarade av att administrera detta, berättar Peter Hiti.
Idag ger L.E.B System kunderna en helhetssyn på fastighetsadministration som gör att människor och system kan samverka för maximal affärsnytta.
Företaget har en gedigen kundkrets och här kan nämnas stora fastighetsägare som Locum, Norrporten, Olov Lindgren AB och Stockholms stad, som via fastighetskontoret FKS äger och förvaltar cirka 800 fastigheter med 2000 byggnader utspridda i 20 kommuner.

Helhetslösningar
L.E.B Systems helhetslösningar för företagsadministration är effektiva, smidiga och lönsamma för företag. Det blir enklare för medarbetarna att göra ett bra jobb och företagsledningen skaffar sig överblick och bättre beslutsunderlag.
Helhetslösningarna bygger på noga genomtänkta och genomarbetade informationsprocesser med återkopplingar och säkerhetssystem. Allt för att undvika att någonting hamnar mellan de berömda stolarna.
– Det som fungerar bra hos våra kunder är en förmåga att anpassa sig till kundens organisation och verksamhet. De stora företagen är ofta uppdelade i regioner, distrikt, serviceområden etc. och alla vill bara se sin tårtbit, men chefen däruppe vill se helheten, säger Peter Hiti och fortsätter:
– Eftersom det här skiljer sig så drastiskt från kund till kund så måste man ha ett system som motsvarar den organisationen så att alla ser sin del och ser lagom mycket. Där har vi en stor styrka.

L.E.B System har lösningar
Oavsett om man jobbar inom uppdragsförvaltning, äger fastigheter eller hyr in hela beståndet så har L.E.B System lösningar. Företaget tittar också alltid på hela arbetsprocessen, inte bara den del som berör expertanvändarna.
Införandet av ett nytt verksamhetssystem kräver kunskap, tid, personella resurser och noggrannhet. L.E.B System tillhandahåller en metodik och tjänster som guidar kunden igenom hela projektet från förstudie, kravfångst och specifikation till installation, konfigurering och systemintegration.
– Vi har haft en bra utveckling genom åren och vi har väldigt fina kunder som jag vill passa på att tacka. De är mycket trogna och fortsätter att beställa av oss. Vi har stort fokus på kundnöjdhet och prioriterar alltid befintliga kunder framför nya, säger Peter Hiti.

Trippel A-ratat företag
L.E.B System AB tillhör de cirka fem procent av Sveriges alla aktiebolag som tilldelats AAA för högsta kreditvärdighet i Soliditets kreditratingsystem varje år de senaste fem åren. Företaget har även tilldelats UC´s klass 5 – Högsta Kreditvärdighet.
– För att hänga med när de stora elefanterna dansar så måste vi bli ännu bättre och snabbare. Vi ska inte bara leverera det kunderna frågar efter utan även ge råd till dem hur de ska arbeta. Vi vill helt enkelt ligga steget före våra kunder, säger Peter Hiti som har arbetat på L.E.B System sedan 2009.Tidigare jobbade han med fastighetsförvaltning på Riksbyggen och dessförinnan inom IT-branschen.
– Nu får jag jobba med både IT och fastigheter och det passar mig perfekt.