Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Fastighetsägaren i Malmö som möter kundernas behov

Fastighetsbolaget SveaReal erbjuder sina kunder lokaler för kontor, logistik, lager och industri på tillväxtorter över hela Sverige.
– Vår styrka är att vi är en aktiv fastighetsägare. Vi lever i en föränderlig värld och då är det viktigt att vi kan möta våra kunders behov, säger Peter Olsson, marknadsområdeschef på SveaReal i Malmö.

SveaReal grundades i januari 2008 och har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Bolaget äger och förvaltar ett 80-tal fastigheter från Malmö i söder till Östersund i norr med en sammanlagd yta på cirka 840.000 kvadratmeter.
I SveaReals fastigheter arbetar dagligen tusentals människor inom en mängd olika verksamhetsområden.
– Våra kunder finns i de flesta i branscher, allt från telekom till logistikföretag, berättar Peter Olsson.

Tar ansvar för miljön
På SveaReal lägger man mycket energi på att aktivt ta ansvar för vår miljö ur ett långsiktigt perspektiv. Bolaget har påbörjat flera samarbeten med sina kunder där man hjälps åt att uppnå miljömålen, bland annat ska fastigheterna bli mer miljövänliga och energisnåla.
Under hösten 2011 blev SveaReal en GreenBuilding-partner när bolagets första fastigheter GreenBuilding-certifierades.
– Certifieringen innebär att man ska sänka energiförbrukningen i fastigheten med 25 procent. Många tror att miljöcertifieringar bara utförs i nya byggnader, men vi uppgraderar och investerar även i befintliga byggnader. Under året har vi certifierat tre fastigheter enligt GreenBuilding-normen och idag är ungefär tio procent av vårt fastighetsbestånd certifierat, berättar Peter Olsson.
2012 avslutades mycket positivt för SveaReal och siffror visar på mellan fem- och sexprocentiga sänkningar av elförbrukningen efter normalårskorrigering. I södra Sverige byggde bolaget fyra miljöstationer och den uppfräschade kringmiljön runt fastigheterna är mycket uppskattade av hyresgästerna.
Den största händelsen 2012 inträffade i slutet av året då SveaReal genom ett förvärv ökade värdet på sin fastighetsportfölj med 56 procent.

En positiv utveckling
SveaReal har haft en positiv resultatutveckling hittills i år, men lägger fortsatt hårt fokus på förvaltningsresultatet där kraven för att lyckas nu ökat betydligt – framförallt vad gäller nyuthyrning. I och med förvärvet före årsskiftet av främst flera nya kontorsfastigheter i Stockholmsregionen har vakansgraden ökat.
– Vi siktar på att ha en fortsatt stark tillväxt. Vi har gått från ett marknadsvärde på 4,5 miljarder kronor på våra fastigheter till ungefär 7 miljarder och vår vision är att bli ännu större och starkare, säger Peter Olsson.