Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Fastighetsbyrån stöttar i livets största affärer

Fastighetsbyrån erbjuder marknadens bredaste kompetens när det gäller förmedling av bostäder på uppdrag av både köpare och säljare. Komplett med bank- och försäkringstjänster utgör Fastighetsbyrån ett pålitligt och heltäckande expertstöd för en av livets största och viktigaste affärer.

Andreas Getzman är kontorschef och franchisetagare för Fastighetsbyrån i Örebro. Han tog över kontoret efter fastighetsmäklaren Fredrik Molin, men är själv inte mäklare. Däremot besitter Andreas både kunskap och lång erfarenhet av att leda företag och vidareutveckla verksamheter – något som kommer väl till pass nu när Örebrokontoret ska expandera i takt med byggboomen i Örebro.
– Att söka efter en lämplig franchisetagare utanför kretsen av mäklare bygger på strävan efter att utveckla verksamheten med nya ögon, menar Andreas Getzman, som redan haft flertalet chefspositioner inom olika branscher, samt även arbetat med ledarskapskonsulting.
För Fastighetsbyrån innebär det ett stort steg framåt, och det är högst troligt att antalet mäklare kommer att utökas vid Örebrokontoret inom kort. Precis som i sina tidigare uppdrag fokuserar Andreas på hållbara och lönsamma affärer för att utveckla Fastighetsbyrån i Örebro.

Varför välja Fastighetsbyrån?
Det finns många fördelar med att anlita en av marknadens mest välrenommerade mäklare. Att köpa bostad är ofta den största investeringen man gör i livet och då är det viktigt att allt blir rätt från början. För den som säljer en fastighet är det minst lika viktigt att affären känns trygg och att en expert finns med under resans gång – från annonsering och visning till överlämnande av nyckeln till det sålda huset.
– Vi är mycket engagerade vår lokala marknad och tar beslut på lokal nivå. Även om vi är en del av en rikstäckande kedja så sker de flesta beslutsprocesser här, lokalt i Örebro där vi har vår marknad, förklarar Andreas Getzman.
Fastighetsbyrån förknippas framförallt med trygghet. Eftersom en kontakt sköter allt från annonsering, förmedling och visning till budgivning och försäljning, så kan kunden lita på att affären går smidigt och rättvist till. Fastighetsbyrån är opartisk och företräder både köpare och säljare – det är viktigt att affären sköts på ett sådant sätt för att båda parter ska få ut så mycket som möjligt av affären.

Guidar i fastighetsdjungeln
Idag pratas det mycket om att man ska maximera investeringen i sitt husköp. Nya hus innebär ofta lägre underhållskostnader. Många äldre hus renoveras för att möta nya krav, och kan därmed också bli lönsamma investeringar.
– Försäljning av fastigheter är en regelomgärdad bedrift och de flesta är nog inte helt insatta i vad som gäller under hela resan. Här erbjuder vi värdefull kunskap för alla som vill trygga sin affär och se till så att alla regler och lagar efterlevs. Det gäller att hålla god kvalitet och ordning och reda på sina papper – här är vår rådgivning oumbärlig, menar Andreas Getzman.
Det är med andra ord mycket man ska tänka på innan man ger sig in i fastighetsdjungeln, Fastighetsbyrån kan underlätta genom att vara ett stöd under hela processen. För att nå en större målgrupp kommer kontoret i Örebro att utökas inom kort, och Andreas ser mycket ljust på framtiden i regionen.