Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Fastighetsservice med koll på hållbara lösningar

Värmlands Fastighetsservice har under flera decennier sett till att skapa trygghet för fastighetsägare i Karlstad. Oavsett om man har ett par eller tusentals lägenheter kan man dra nytta av det kompletta tjänsteutbudet som Värmlands Fastighetsservice erbjuder.

Värmlands Fastighetsservice ser till helheten och skapar en bättre totalekonomi med långsiktiga perspektiv. Att skapa lönsamhet och bättre avkastning på kundernas investeringar är en förutsättning för att vara konkurrenskraftig över tid, och här anser företagets vd Anders Skoglund att man lyckats väldigt bra.
– Tack vare vår bredd av tjänster och kompetenser utgör Värmlands Fastighetsservice idag ett självklart val för många fastighetsägare i och omkring Karlstad. Eftersom vi dessutom anpassar våra åtaganden utifrån varje kunds specifika behov kan våra kunder alltid lita på att vi levererar en kostnadseffektiv helhetslösning som passar just dem, säger Anders inledningsvis.

Vilka åtaganden har Värmlands Fastighetsservice?
Värmlands Fastighetsservice kan åta sig allt som rör löpande och förebyggande fastighetsskötsel, både invändigt och utvändigt. Företaget har dessutom beredskap med jour dygnet runt för att åtgärda akuta problem som kan uppstå exempelvis i samband med olyckor såsom vattenläckor och liknande.
– För att kunna tillhandahålla konkurrenskraftiga och hållbara tjänster har vi ett brett nätverk av samarbetspartners i Karlstad och kringliggande kommuner som Hammarö och Kristinehamn. Vi kan snabbt vara på plats om det händer något och vi har kontakt med alla typer av hantverkare och servicebolag i dessa trakter. Vi har även förstärkt vår egen organisation med ett antal nyanställda, bland annat lokalvårdare och fastighetsskötare, informerar Anders Skoglund.
Även ekonomiska uppdrag hör till verksamheten och man sköter bland annat administration med hyresavisering och kontroll av betalningar på uppdrag fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Bland resterande kunder finns allt från mycket stora fastighetsägare med cirka 2500 lägenheter till mindre intressenter med innehav av ett fåtal lägenheter.

Kan man vara expansiv och proaktiv samtidigt?
Det gemensamma intresset för alla kundkategorier är att skapa en bra ekonomi i fastighetsbestånden och det görs enligt Anders Skoglund bäst genom att satsa proaktivt och eliminera risker, vilket också är direkt förenat med att satsa på hållbarhet eftersom det handlar om att hushålla med resurser.
– Bland ytterligare tjänsteområden finns inredningsmontage. Det är en tjänst som efterfrågas över hela Värmland och det kan öppna upp för expansion mot fler orter och kommuner lite längre bort från Karlstad framöver, tror Anders.
En annan utveckling är att allt mer teknik integreras i nya fastigheter.
– Det finns ju även ett stort behov av att få in mer teknik i gamla fastigheter och här kan vi på Värmlands Fastighetsservice underlätta genom att erbjuda vägledning för hur man bäst uppdaterar det äldre beståndet teknikmässigt utan att överinvestera, och samtidigt utan att stå utanför den digitala utvecklingen, förklarar Anders Skoglund.
Tekniken kan även användas för att uppnå hållbarhets- och besparingsmål, genom energieffektivisering som exempel. Här finns det mycket kompetens inom Värmlands Fastighetsservice som kan vara till nytta för fastighetsägare som vill vara expansiva, attraktiva och samtidigt proaktiva i sitt ägande och sin förvaltning.