Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

FastPartner intar tätposition i Gävle

FastPartner tror på större inslag av samverkan för att öka Gävles attraktionskraft som etableringsort. För att visa att man lever som man lär har FastPartner inlett en rad olika samarbeten med lokala aktörer och tillsammans satsar de på att skapa nya verksamhetsytor för framtida tillväxt.

Antalet nybyggen – såväl kommersiella fastigheter och industrilokaler som bostäder – vittnar om att det sjuder av framtidstro i Gävle. FastPartner har intagit en tätposition i utvecklingen av flertalet områden som på sikt kommer att skapa konkurrenskraft för staden, bland annat Hemsta och Näringen. Båda är områden som ligger nära innerstaden och därmed erbjuder såväl goda kommunikationsmöjligheter som tillgång till hela stadens serviceutbud.

Nya utvecklingsmöjligheter i Hemsta
FastPartner har sitt regionkontor för Gävleborg i Ericssons gamla lokaler i Hemsta. När Ericssons produktion flyttades från staden var det många som kände oro, men i samband med att den cirka 45.000 kvadratmeter stora fastigheten blev tillgänglig såg FastPartner början på en ny era med nya utvecklingsmöjligheter för regionen.
Idag har det allmännyttiga bostadsbolaget Gavlegårdarna sitt kontor i Hemsta. Gymkedjan Må Bättre har flyttat in tillsammans med en omfattande rehabiliteringsverksamhet och Grönlunds trafikskola, Inresol, Byggnadsautomation samt Wolfpart finns sedan en tid tillbaka i området. Det finns dessutom plats för fler verksamheter och enligt FastPartners regionchef Fredrik Thorgren pågår en ständig dialog med nya intressenter.
– I dagsläget är ungefär lite mer än en tredjedel av fastigheten fylld med nya verksamheter efter Ericssons flytt. Den största skillnaden är att området på Ericssons tid var inhägnat och oåtkomligt eftersom verksamhetens inriktning krävde det. Nu söker vi däremot öppna området för allmänheten och en del ytor kommer att bli offentliga mötesplatser, informerar Fredrik.

Stark framtidstro
Tjänsteföretag trivs bra i Hemsta, men det finns även funderingar på att skapa lösningar för andra typer av verksamheter – dock är inget fastställt ännu. Utrymmet finns, liksom en rad intressenter, men mer vill Fredrik Thorgren inte avslöja i dagsläget. Att det kommer att bli en mer öppen miljö med plats för nya, kreativa verksamheter är dock uppenbart.
Samtidigt pågår utveckling av andra områden runtom i Gävle, bland annat i industriområdet Näringen, ett par kilometer utanför Gävle centrum. Här pågår diskussioner om en ny järnvägssträckning från området till hamnen vilket innebär en stor utvecklingspotential för alla som har fastigheter i närheten. FastPartner har för närvarande cirka 50.000 kvadratmeter uthyrningsbar yta i området samt byggrätter för ytterligare 16.000 kvadratmeter.
FastPartner är sedan en tid tillbaka även engagerade i utvecklingen av arenaområdet Gavlehov. Här finns bland annat Gavlerinken och Gavlevallen, en utomhusarena för friidrott, tennishall och travbana. Dessutom byggs för närvarande en multiarena i området. FastPartner äger i dagsläget en skolbyggnad i området och det finns ambitioner att bygga en helt ny skola.
– Alla våra aktuella och kommande projekt vittnar om en stark framtidstro i Gävle. Vi kommer att fylla Ericssons gamla lokaler i Hemsta och vi tror på en fortsatt tillväxt i övriga områden där vi finns idag. FastPartner kommer även framledes att investera för stadens utveckling, konstaterar Fredrik Thorgren som avslutning.