Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

FastPartner investerar för utveckling i Stockholmsområdet

Det är mycket på gång i Stockholmsregionen. FastPartner rustar för framtiden genom att bygga både kommersiella fastigheter och nya bostäder. Allt går i miljöns tecken enligt FastPartners egna direktiv, där alla nya kommersiella fastigheter ska certifieras enligt Green Building och alla nya hyreshus omfattas av det svenska systemet för Miljöbyggnad.

FastPartner finns representerade från Sundsvall till Ystad och nya fastigheter tillkommer hela tiden. Där man ser en tydlig utvecklingspotential – där kommer FastPartner också att investera för ytterligare utveckling. Affärsidén är nämligen att äga, förvalta och utveckla fastigheter framförallt på expansiva orter. I dagsläget kommer nästan 80 procent av hyresintäkterna från Stockholmsområdet, och regionen får nog anses vara av högsta prioritet för FastPartner även i framtiden.

Hög miljöprofil i alla nya projekt
Det är minst sagt en hög miljöprofil som gäller för FastPartner och det märks inte minst på de senaste projekten i Stockholmsområdet. Det nya biblioteket och kulturskolan i Märsta blir certifierade enligt internationell standard, Green Building, precis som alla nya kommersiella och offentliga fastigheter inom FastPartner sedan 2011.
Miljöns väg är utstakad även när det gäller nya flerbostadshus som byggs i FastPartners regi. Här har man valt att följa en svensk standard som passar FastPartners varumärke, Svensk Miljöbyggnad, som har flera nivåer beroende på materialval, energiåtgång och återvinning bland annat.
– Miljöengagemanget genomsyrar även om- och tillbyggnader. Många äldre fastigheter har energieffektiviserats och vi har även fasat ut en stor del av fossilberoendet genom att satsa på bergvärme och fjärrvärme. När vi förvärvar fastigheter kommer fossilt bränslen in i våra fastigheter, men genom att vi årligen gör stora investeringar för att bygga bort det håller vi oss på en nivå som är acceptabel för vår organisation. Målet är att vara helt fri från fossila bränslen i framtiden, säger fastighetschef Svante Hedström.

Utvecklar bostäder och skapar flyttkedjor
Ett av FastPartners större projekt på bostadssidan byggs nu i Täby. Det blir 168 nya lägenheter i Centralparken, där man har rivit en industrilokal och bygger just nu ett helt nytt stadskvarter i Centralparken i Näsby Park. Ett annat projekt av volym planeras i Spånga, där handlar det om 670 lägenheter, förskola och tillhörande ”butikslokaler” i Bromsten nära Spånga station.
– Behovet av bostäder, lägenheter, är stort över hela Sverige och speciellt på de orter vi valt att satsa på. Genom att vi investerar och bygger nya bostadsrätter och hyresrätter bidrar vi till att skapa flyttkedjor. Det behövs för att lokalsamhällen och regioner ska utvecklas. Vi satsar gärna på orter som har bra kollektivtrafik och gärna spårbunden trafik, eftersom vi vet att det skapar goda förutsättningar från början.
Svante Hedström berättar om nya projekt i olika förorter, där man nu är i färd med att omvandla centrumen. Rinkeby, Tensta, Hässelbygård, Vallentuna och Märsta kommer att få en del nya bostäder och nya centrumfastigheter, samt en del renoverade, och därmed även nya förutsättningar för tillväxt. Givetvis finns en stark miljöprägel med från start.