Sön 10 dec / År 41 / Nr 5 2023

FastPartner stärker Gävles framtidstro med ny skola

Antalet nybyggen vittnar om att det sjuder av framtidstro i Gävle. Mitt i stadens utveckling står FastPartner med flertalet attraktiva projekt. De investeringar som görs idag påverkar utvecklingen under flera år framöver, inte minst då ett av projekten omfattar byggnation av en helt ny skola.

Det händer mycket i Gävle just nu. Ett område som står under kraftig utveckling är arenabyn Gavlehov, där kommunens vision om att tillgängliggöra idrott och öppna området för fler genomsyrar många satsningar. Den nya friidrotts- och sportarenan invigs vilken dag som helst och bostadsbyggnation är också påbörjad i anslutning till arenabyn. Investeringarna kompletteras nu med en ny skola som FastPartner ska bygga.

Bygger för framtidens pedagogik
Det finns många drömmar kring hur framtidens Gavlehov ska utvecklas. FastPartner finns sedan tidigare etablerade i området med en fastighet som hyrs av idrottsskolan Prolympia. Skolan har vuxit mycket under de senaste åren och behovet av nya lokaler är stort. För att stötta den utvecklingen bygger FastPartner nu en helt ny fastighet för framtidens pedagogik.
– Den stora ambitionen är att ta vara på de möjligheter som finns i närheten genom att man kan hålla idrottslektioner i befintliga hallar i arenabyn exempelvis. Vi koncentrerar oss på att bygga riktigt bra miljöer för pedagogiken, där vi lägger stor vikt vid att skapa ett bra inomhusklimat med god akustik och andra hälsofrämjande aspekter, förklarar Fredrik Thorgren, FastPartners regionchef för region 4.
Den nya skolan blir på ungefär 6300 kvadratmeter och kommer att byggas intill den befintliga tennishallen. Det innebär att man behöver flytta några tennisbanor och göra plats för anläggning av en ny skolgård. Själva fastigheten ska byggas med mycket höga krav både vad gäller energiförbrukning och inomhusklimat – här satsar FastPartner på att uppnå kraven för Miljöbyggnad nivå Silver.
– När det gäller energiförbrukning så är det möjligt att vi till och med når upp till nivå Guld. Att vi väljer en lägre nivå beror på de utmaningar som finns förknippade med ljusinsläpp, akustik och andra parametrar som bidrar till en god inomhusmiljö, förtydligar Fredrik Thorgren.

Investerar för stadens utveckling
FastPartner etablerar en stark position i Gävle i samband med den utveckling som sker i Gavlehov. På sikt kan det till och med bli tal om nya bostäder i området, kanske i den gamla skolbyggnaden som Prolympia kommer att lämna när den nya skolan finns på plats. Beslut är ännu inte tagna, men FastPartner utvärderar olika möjligheter.
Samtidigt pågår utveckling av andra områden runtom i staden, bland annat i industriområdet Näringen, ett par kilometer utanför centrum. Här pågår i skrivande stund diskussioner om en ny järnvägssträckning från området till hamnen, ett efterlängtat projekt som ska vara färdigställt till 2021.
– De nya spåren kommer att öppna helt nya möjligheter i området och gynnar i stort sett alla som har fastigheter i närheten. Näringen är ett expansivt område med många tillväxtbenägna företag. Det är en spännande utveckling som vi gärna vill främja, säger Fredrik Thorgren.
FastPartner har för närvarande cirka 50.000 kvadratmeter uthyrningsbar yta i området samt byggrätter omfattande minst 10.000 kvadratmeter till. Att man även framledes kommer att investera till förmån för stadens utveckling är uppenbart.