Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

FeRex verkar i en framtidsbransch med goda utvecklingsmöjligheter

Verkstadsföretaget FeRex etablerades 2002 i Piteå men blev snabbt trångbodda. I samband med att man började leta efter nya lokaler presenterades även möjligheten att förvärva produktionsavdelningen inom Renholmens Mekaniska AB i Byske. FeRex ägare såg en stor potential i det och så föll det sig att hela verksamheten samordnades i Byske i Skellefteå kommun.

Företaget har med utgångspunkt från det lilla industrisamhället Byske fortsatt att vidareutveckla ett helhetserbjudande inom maskinkonstruktion och mekanisk bearbetning under de senaste tolv åren. Allt inom verkstadsmekanisk tillverkning och bearbetning erbjuds, såsom svetsning, skärning, bockning samt även laserskärning.
– Vi brukar säga att den maskin som våra kunder kan se i tanken, den kan vi också tillverka. Att vi vågar vara så pass djärva i vårt uttalande är tack vare den kunskap och erfarenhet som finns i företaget. Våra anställda har varit med länge och har den kompetens som krävs för att vi ska kunna hålla vad vi lovar, säger plats- och produktionschef Ulf Kristoffersson, som själv varit verksam inom verkstadsindustrin under i stort sett hela sitt yrkesliv och därmed även har sett det mesta.

Möter utmaningar med innovationsrikedom
FeRex har tillgång till det senaste när det gäller teknisk utrustning, men Ulf är noga med att poängtera att den viktigaste tillgången ändå är personalen. Maskiner kan alla köpa, men att få tag på rätt personer är en ren konst, menar Ulf. Liksom de flesta andra i branschen ser han den långsiktiga kompetensförsörjningen som en av företagets största utmaningar för framtiden.
Det är också en utmaning som det övriga näringslivet i Skellefteå står inför, och som man tillsammans med det offentliga söker lösa genom att skapa ännu bättre möjligheter både för företagande och för alla som vill bosätta sig i kommunen.
– Jag ser att vi som expansivt verkstadstekniskt företag har mycket att bidra med för att öka Skellefteås attraktionskraft. Vi vill framförallt attrahera ungdomar och visa att vår verksamhet tillhör en framtidsbransch med goda utvecklingsmöjligheter. Det finns en stark innovationsrikedom i vår verksamhet som vi hoppas kan inspirera, säger Ulf.
FeRex sysselsätter strax under 70 personer i den egna verksamheten men genererar betydligt fler arbetstillfällen indirekt, via partners och underleverantörer som företrädelsevis finns lokalt. Det gör också sitt till förmån för Skellefteås tillväxt.

Växer även med egna produkter
FeRex har nyligen lämnat offert på jobb som tidigare outsourcats till lågkostandsländer. Ulf ser det som en ljusning och hyser stort hopp om att fler uppdrag som tidigare skickats utomlands kan hämtas hem.
FeRex har även egenutvecklade produkter som tillverkas och säljs från Byske. Den flyttbara belysningsmasten Conlight utvecklades redan på 60-talet av Bamek AB, som sedermera grundade FeRex tillsammans med Fermeco AB. Idag är Conlight en välkänd produkt som används på byggarbetsplatser och andra ställen där man snabbt kan behöva flytta belysningen.
Ulf berättar entusiastiskt om ytterligare en spännande produkt som FeRex varit med och utvecklat tillsammans med Västeråsföretaget Zoomability. Det är en specialutvecklad rullstol med fyrhjulsdrift, helt unik i sitt slag, som företrädelsevis används av krigsveteraner i USA.
– Vi ser fram emot att växa tillsammans med våra kunder, nya som gamla, och ser att vi har ett bra underlag för det här i Skellefteå, avslutar Ulf Kristoffersson med.