Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Fiberkommunikation bidrar till hållbar utveckling i Varberg

Västkustkommunen Varberg storsatsar på att bygga ut fibernätet såväl i tätorten som på landsbygden. Regeringens mål för 2020 är att 90 procent av Sveriges befolkning ska ha tillgång till snabb bredbandsuppkoppling på minst 100 mbit/sekund. Här ligger Varberg redan mycket bra till och Varberg Energi bygger dessutom ut för tio gånger högre kapacitet än det av regeringen uppsatta målet.

Varberg Energi var bland de första i landet som på allvar vågade satsa på fiberutbyggnad. Redan 1994 drogs den första fiberkabeln och idag har drygt 45 procent av befolkningen möjlighet att ansluta till framtidens internet baserat på fiberkommunikation. Via det öppna stadsnätet net@seaside har kommunens medborgare tillgång till ett brett utbud av telefoni-, internet- och tv-tjänster från en rad olika leverantörer.

3500 nya fiberkunder per år
Intresset för fiber ökar med stora valmöjligheter och anslutningsgraden fortsätter att stiga. Idag är vart tredje hushåll i Varberg anslutet till net@seaside, men ambitionen är att ansluta minst det dubbla inom de närmaste åren.
– Med en utbyggnad på drygt 45 procent har vi redan överträffat våra egna mål för 2015 som var på 40 procent. Det betyder dock inte att vi kommer att luta oss tillbaka – snarare tvärtom. Vi kommer att fortsätta bygga ut stadsnätet, även på landsbygden tillsammans med aktiva fiberföreningar, informerar Lars Wessman, affärsområdeschef IT på Varberg Energi.
Ett nytt mål för 2014 är att ansluta ungefär 3500 nya fiberkunder per år. Det är en ambition som ligger väl i linje med regeringens mål för 2020. Lars Wessman är övertygad om att över 90 procent av Varbergs medborgare kommer att kunna ansluta sig till fibernätet innan 2020.
– Regeringens mål för 2020 handlar om 100 Mbit/s, det vi bygger är tio gånger snabbare. Det visar också på den starka framåtanda som råder i Varberg generellt, tillägger marknadschef Madeleine Dragstedt.

Arbetar för Varbergs utveckling
Varberg Energi är en framåtsträvande pionjär både när det gäller fiberutbyggnad och förnybar energiproduktion. Med kraftfulla kontinuerliga investeringar, bland annat i nya vindparker, utökas andelen egenproducerad förnybar el i totalerbjudandet. Ett erbjudande som förstärks genom att Varberg Energi numera även erbjuder grön fjärrvärme tack vare ett helt nytt värmeverk.
– Vår främsta uppgift är att bidra till en hållbar utveckling i Varberg. Vi är lokala och arbetar för att vår kommun ska växa och utvecklas. Genom att vi bygger ut fibernätet samtidigt som vi bygger elnät och fjärrvärmenät uppnår vi dels en större täckning och dels ökad effektivitet, upplyser Madeleine Dragstedt.
Resursbesparande och ökad effektivitet är något som kännetecknar Varberg Energi, och det spelar även en viktig roll i vardagen för de flesta. Det finns bland annat studier gjorda av Ericsson, Chalmers och Arthur D. Little som visar att en snabbare bredbandsuppkoppling genererar högre intäkter i hushållet på lång sikt. Många känner nog redan igen sig i detta.
– Att vår fiberutbyggnad är viktig för Varbergs fortsatta utveckling råder det ingen tvekan om. Med den bidrar vi till att höja våra företags konkurrenskraft och samtidigt till ökad livskvalitet bland kommunens medborgare, konstaterar Lars Wessman som avslutning.