Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Filbornaskolan fostrar både elitidrottare och industritekniker

Filbornaskolan i Helsingborg är det naturliga valet för alla som älskar idrott och som vill kombinera sitt idrottsintresse med en gedigen gymnasieutbildning. Skolan erbjuder både yrkesprogram samt studieförberedande program med möjlighet att kombinera vissa utbildningar med Nationell Idrottsutbildning (NIU) eller Riksidrottsgymnasium (RIG).

De kommunala gymnasieskolorna i Helsingborg är till stor del samordnade för att kunna möta alla tänkbara behov och önskemål hos eleverna. Oavsett om man söker en yrkesutbildning eller en studieförberedande så ska det finnas ett brett utbud av specialiseringar – det gäller inte minst inom idrott. Helsingborgs idrottsgymnasium på Filbornaskolan är kommunens svar på det.

Skola unik i sitt slag
På idrottsgymnasiet kan elever inom ramarna för det individuella valet välja Idrott och hälsa som specialisering. För de elever som satsar på elitnivå är det istället nationell idrottsutbildning (NIU) eller riksgymnasium (RIG) som gäller. Då studerar man inom de flesta idrotterna fyra år på gymnasiet istället för tre, och väljer Barn- och fritidsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Samhällsprogrammet eller Naturvetenskapligt program, och kombinerar det med sin specialidrott.
– Vår starka idrottsprofil gör Filbornaskolan unik i sitt slag. Vi har tio olika idrotter att välja på inom NIU, och de riktar sig framförallt till elever som satsar på en elitkarriär inom Sverige. Inom RIG har vi golf och simning med riksintag. För golf finns det bara en annan gymnasieskola med riksintag och för simning är vi det enda alternativet i Sverige, upplyser Filbornaskolans rektor Ulf Sandgren.
Elever som väljer RIG har för avsikt att satsa på en internationell karriär inom sin idrott. Samtidigt gäller samma krav som för övriga elever på samma program, och för att idrottseleverna ska hinna med alla studiemoment är gymnasieutbildningen då förlängd med ett år.
– För att vara kvalificerad för en plats inom NIU eller RIG måste eleven uppfylla kraven både inom sin idrott samt för det program som man söker in på. De höga kraven formar ofta studiemotiverade och högpresterande elever som är vana vid att sträva efter uppsatta mål, enligt Ulf Sandgren.
Vid de fyra programmen som omfattas av NIU och RIG på Filbornaskolan är ungefär 75 procent av eleverna idrottselever.

Samarbete ska lyfta Industriteknik
På Filbornaskolan finns i skrivande stund även Industritekniska programmet. För att öka intresset för Industritekniska programmet, som under det senaste året förvisso har fått fler sökande än tidigare år, gör Filbornaskolan en storsatsning tillsammans med Tycho Braheskolan.
– Både Industriprogrammet vid Filbornaskolan och Teknikprogrammet vid Tycho Braheskolan är en del av Teknikcollege, och för att skapa synergier mellan programmen har vi nyligen beslutat att elever inom det Industritekniska programmet ska få läsa in en teknikkurs inom Teknikprogrammet. Det ska bidra till att höja kunskapsnivån och därmed främja intresset, menar Ulf Sandgren.
Till höstens intag sökte ett tiotal elever till Industriteknik, vilket är en fördubbling jämfört med året innan. För att kunna tillgodose industrins behov av arbetskraft behövs dock betydligt fler och det hoppas Ulf Sandgren på att få se under nästa sökperiod.