Mån 4 mar / År 42 / Nr 5 2023

Fina möjligheter att göra karriär på Väsby Finmekanik

Entreprenören Bengt-Arne Bengtsson startade tillsammans med en kollega en mindre monteringsfirma under 1980-talet. Idag är han vd för ett företag som tillverkar avancerade mekaniska detaljer för en global industri. Läget i Upplands Väsby är mycket fördelaktigt – härifrån nås en av företagets viktigaste transportstråk med Arlanda flygplats på tio minuters avstånd.

Väsby Finmekanik AB har utvecklats kraftigt sedan starten 1989. Idag står företaget för en rad olika högautomatiserade processer där man med hjälp av den senaste tekniken tillverkar allt från prototyper till kompletta produkter i stora serier. Inget jobb är egentligen det andra likt, Väsby Finmekanik tillverkar det kunden efterfrågar och alla uppdrag är kundstyrda. Det centrala är att leverera rätt kvalitet till rätt pris. Med en högeffektiv process är det möjligt.

Satsar på personalen
Den största utmaningen är inte att snabbt ställa om produktionen efter nya krav, det har Väsby Finmekanik redan investerat sig till.
– Vi har några av marknadens mest avancerade bearbetningsmaskiner här i verkstaden. Det som är den stora utmaningen är att rekrytera ny kompetens – det börjar bli en bristvara, säger Bengt-Arne Bengtsson.
Idag sysselsätter verksamheten över 30 personer i både finmekanisk montering och bearbetning. Bengt-Arne intygar att ny kompetens som både kan rigga maskiner med råmaterial och programmera dem egenhändigt är nästan omöjligt att hitta idag, i alla fall i en och samma person. Därför får man förlita sig mycket på egen upplärning.
– Konkurrensen om välutbildad kompetens är hård. Vi satsar mycket på att vara en attraktiv arbetsgivare som lyssnar på våra anställda och tillämpar medbestämmande. Det är mycket frihet under ansvar, tillägger Bengt-Arne.
För den som satsar på en karriär hos Väsby Finmekaniska finns mycket fördelar att vänta. Inte minst när det gäller kompetensutveckling med nya kunskaper och möjlighet att själv få bestämma sin framtida inriktning. Det är något som värdesätts enormt mycket bland dagens anställda.

Kompromissar aldrig med kvalitet
Processindustri världen över är marknad för Väsby Finmekaniska. Oljeindustrin samt medicin och sjukvård är exempel på branscher som behöver finmekaniska, specialanpassade detaljer av högsta kvalitet. Här finns också många av företagets största kunder.
– När det gäller säkerhet och liv finns det inga kompromisser – det gäller att leverera med absolut högsta precision och kvalitet varje gång och det har vi gjort sedan starten för snart 30 år sedan, intygar Bengt-Arne.
Mindre detaljer är huvudfokus, ofta väldigt tekniskt avancerade. Bland kunderna finns företag som varit lojala och trogna kunder i över 25 år. Visionen är att fortsätta leverera högsta kvalitet till rätt pris för dessa kunder i minst lika många år till, samtidigt som man söker bredda verksamheten för att nå fler kunder.
Läget nära Arlanda ger möjligheter som Bengt-Arne hoppas på att kunna utveckla mer framöver. Redan idag går en stor del av produktionen på export via Arlanda flygplats, och det är högst troligt att det kommer bli mer.