Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Finns det en affär i att förespråka effektivare resurshantering?

Stena Recyclings affärsmodell skiljer sig från de flesta andra företags. Stena Recyclings huvudbry är avfall, men företaget arbetar aktivt för att minimera uppkomsten av det. Men man är knappast orolig för att det innebär ett hot om mindre att göra om avfallsmängden hos kunderna minskar. Snarare ses det som ytterligare affärsmöjligheter där förbättringsarbetet kan fortsätta till nästa nivå.

Stena Recycling är faktiskt en av industrins viktigaste samarbetspartners för framtiden. Med tillgång till mer effektiva system för avfallsminimering och återvinning kan industrin producera mer med mindre – till fördel för både ekonomi och miljö. Att hushålla med naturens resurser är allas angelägenhet och ofta en ren konkurrensfördel för svensk industri.

Mindre avfall betyder mindre att göra?
Betyder inte minskat avfall att Stena Recyclings tjänster inte behövs i lika stor utsträckning?
– Industrin kommer alltid att behöva producera varor som marknaden efterfrågar, och hur effektiv produktionen än är så uppkommer det alltid en rest förr eller senare. Den tar vi på Stena Recycling hand om på rätt sätt. Dessutom behövs kunskapsspridning kring hur man bäst producerar med minsta möjliga svinn, och det kan vi också erbjuda, säger Marcus Johansson, filialchef för Stena Recycling i Kalmar och Nybro.
I regionen är det högtryck både inom industrin och på byggmarknaden, så nog finns det mycket att göra för en aktör som fokuserar på hållbar hantering av råvaror.
– Vi vill vara en partner för våra kunder, där vi aktivt för en dialog om hur svinn kan minskas och vilka rutiner som lämpar sig bäst för varje kund. Att bara åka och tömma en container är med andra ord inte vårt mål, men att vara en samarbetspartner i flera led i kundens verksamhet är det, förklarar Marcus vidare.
Genom att låta Stena Recycling komma in i verksamheten och föreslå förbättringar i materialhanteringen kan man spara stort, som många redan upptäckt. Alla vinner på att göra rätt från början, det finns mycket att tjäna på att satsa på rätt sortering.

Unik bredd och lokal närvaro
Numera ses hållbarhetsarbete som en konkurrensfördel inom många branscher och allt fler väljer att samarbeta enbart med leverantörer som kan bevisa att de arbetar hållbart. Många företag vill mäta sin besparing i minskade koldioxidutsläpp till exempel. Det kan Stena Recycling bistå med.
Stena Recyclings organisation är uppbyggd på lokal närvaro på närmare 100-talet orter i Sverige. Kalmar är en mycket expansiv region och det innebär att Stena Recycling måste uppgradera sin verksamhet för att kunna möta framtidens krav. Under de senaste åren har det satsats mycket kraft och kapital på att förnya verksamheten för en ännu mer effektiv återvinning.
I Kalmar hanteras avfallstyper som järn, metall, papper och plast. I Nybro lagrar och hanterar Stena Recycling farligt avfall. Där anpassas kundens behov med hjälp av spolbilar och säker sortering av det farliga avfallet. Den bredden är nära nog unik för Stena Recycling.