Mån 4 dec / År 41 / Nr 5 2023

Finsk värmeisolering för bättre hälsa och hållbar byggkultur

Det finska familjeföretaget Finnfoam har under mer än 30 år tillverkat en mycket hållbar plastbaserad värmeisolering med hjälp av en egenutvecklad och patenterad teknik. Nu görs en storsatsning på den svenska marknaden med en ny fabrik för fortsatt utveckling och tillverkning i Kristinehamn.

Bostadsbristen breder ut sig i Sverige och på de flesta håll planeras stora byggprojekt för framtiden. Det har nog inte byggts lika mycket sedan miljonprogrammet, men trots att byggkranarna skjuter upp som svampar överallt tycks byggtakten inte vara tillräcklig för att täcka behovet av vare sig nya bostäder eller lokaler för kommersiell verksamhet.
Att det måste byggas mer är tydligt, men det måste också byggas på ett mer hållbart sätt. Hållbarhet omfattar då inte enbart en lägre miljöpåverkan, utan täcker även in god folkhälsa med sunda materialval och inte minst god ekonomi över tid. En hållbar byggkultur innefattar med andra ord alla aspekter av hållbarhet. Det skriver Finnfoam gärna under på, och har så gjort under flera decennier.

Hållbarhet och lönsamhet
Den plastbaserade värmeisoleringen från Finnfoam har unika egenskaper som förutom mycket god isoleringsförmåga även omfattar lång livslängd och en näst intill oslagbar hållfasthet även under höga påfrestningar. De värmeisolerande skivorna tillverkas i extruderad polystyren, vilket ger ett mycket tätt och vattenavvisande material. Materialet möglar inte, och lämpar sig därför utmärkt för isolering under jord, det vill säga tjälisolering.
– Tjälisolering utsätts för tuffa påfrestningar eftersom den fryser och tinas upp om och om igen, och samtidigt förväntas den hålla under många år. Att Finnfoams isolering kan bibehålla en hög isoleringsförmåga under lång tid är bevisat efter noggranna utvärderingar. Det bidrar i sin tur till en ökad hållbarhet då isoleringen inte behöver bytas ut på många år, informerar Fredrik Alvarsson, vd för svenska Finnfoam och ansvarig för byggnationen av den nya fabriken i Kristinehamn.
Finnfoams isoleringsskivor är samtidigt lätta att installera vilket naturligtvis bidrar till en ökad lönsamhet med färre byggtimmar. Att det är produkter som ligger precis rätt i tiden råder det därför ingen tvekan om.

Bra logistikläge
Finnfoam som företag präglas av både lång erfarenhet och innovativt tänkande. Företagets egna fabriker i Finland, Litauen och Spanien får som tidigare nämnt nu sällskap av en helt nybyggd svensk fabrik och ambitionen är att det som tillverkas här i första hand ska säljas inom Norden och på sikt kanske nå en lite större marknad i norra Europa.
Etableringen i Kristinehamn är genialisk i syfte att vidareutveckla affärer i både Sverige och Norge. Kristinehamn ligger ungefär mitt i korsningen av storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Oslo, med lika långt till alla tre. Det ger ett bra logistikläge och möjligheter att hålla nere transportkostnader. Samtidigt har kommunen underlättat etableringen genom att hålla en hög servicenivå och bemöta den nya etableringen med entusiasm.
– Kommunens bemötande har varit avgörande i beslutet att bygga fabriken här i Kristinehamn. Vi har fått stöd under hela byggprocessen och även när det gäller rekrytering av personal. Det har varit en mycket positiv uppstart, konstaterar Fredrik Alvarsson.
Finnfoam tycks ha ett bra startläge i Kristinehamn och Värmland. Fabriken kommer att stå färdig under sensommaren och tillför nya arbetstillfällen både direkt och indirekt.