Ons 21 feb / År 42 / Nr 5 2023

Finspångs nya vårdcentrum nu under byggnation

Finspångs nya vårdcentrum har varit ett hett samtalsämne i trakten under en längre tid. Nu blir det äntligen verklighet då nya investeringsbeslut möjliggör en utveckling av Närsjukvårdens olika verksamheter.

Närsjukvården kommer att få ett jättelyft i Finspång i samband med nya investeringsbeslut från Regionstyrelsen. Det efterlängtade beskedet kom strax innan sommaren i år och möjliggör byggnation av en helt ny vårdbyggnad om cirka 18.000 kvadratmeter.
Verksamheten innefattar bland annat regionens största vårdcentral med cirka 21.500 listade samt en stor rehabiliteringsavdelning med hela regionen som upptagningsområde.
– Allt är större här än om man jämför med vanliga vårdcentraler på andra håll i landet. Vi har ett gediget samarbete med kommunen och delar resurser i flera avseenden, därför kallar vi verksamheten för närsjukvård, berättar Per Ström, Närsjukvårdsdirektör.
Även nya vårdcentrum kommer att bygga på god samverkan. Precis som tidigare kommer arbetet med kommunens omsorgstjänster, bland annat hemsjukvården, att samordnas med verksamheten inom Närsjukvården. Den stora skillnaden kommer att ligga i bättre nyttjande av befintliga resurser, utrymme och modern teknik.

Framtidens mottagning
Den nya byggnaden förväntas vara färdigställd omkring 2020 – 2021. Per Ström framhåller att det blir en toppmodern vårdmiljö med plats för utveckling av såväl ny teknik som metodik, mer patientcentrerad vård samt inte minst en bättre arbetsmiljö för Närsjukvårdens samtliga anställda.
– Vi bygger framtidens mottagning nu. Vi vill utveckla verksamheten och använda vår befintliga kompetens bättre. Vi vill också skapa kortare beslutsvägar så att patienterna snabbare ska komma i kontakt med rätt typ av vård. Det handlar om rätt kompetens på rätt plats, helt enkelt. Det effektiviserar inte bara vår verksamhet, utan bidrar även till en betydligt bättre vård för patienterna, förklarar Per Ström. Som avslutning säger han:
– Det är ett nytt sätt att arbeta men vi är mycket hoppfulla för framtiden. När allt står färdigt kommer vi att behöva rekrytera och då har vi en mycket attraktiv arbetsplats att erbjuda. Det är en stor fördel med tanke på att det inom några år kommer att saknas ett stort antal läkare och specialistsjuksköterskor i Sverige.