Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Fler företag bör upptäcka fördelarna med Ronneby

Ronneby ligger bra till i hjärtat av Blekinge. Med goda kommunikationer i alla riktningar tar man sig lätt till och från kommunen via järnväg, flyg och väg. Inom en och en halv timme nås två av Sveriges största städer, Malmö och Stockholm, och Köpenhamn på ett par timmar. Samtidigt pågår en ständig debatt för att förbättra infrastrukturen ytterligare.

Allt fler upptäcker fördelarna med att bosätta sig i en vacker skärgårdskommun som Ronneby och pendla till större arbetsmarknadsregioner. Ronneby har samtidigt ett livskraftigt näringsliv med många spännande arbetsplatser på hemmaplan, och det verkar sjuda av aktivitet som väntar på att koka upp inom kort.

Mycket fokus på etableringsfrågor
Det är inte bara bostadsmarknaden som kommer att få ett uppsving i samband med planering av en helt ny och centralt belägen stadsdel. Utvecklingstrenden pekar även rakt uppåt inom näringslivet. Det vittnar en fortsatt god omsättning inom befintliga företag samt ett ökande intresse för nyetableringar om.
– Företagandet har ökat i Ronneby under flera års tid och Ronneby fortsätter att klättra i Svenskt Näringslivs årliga rankning, upplyser näringslivschef Torbjörn Lind.
Ronneby tenderar att få bra betyg för sin förmåga att förmedla snabba kontakter med beslutsfattare inom kommunen.
– Vi jobbar mycket med etableringsfrågor och utvecklar nya detaljplaner för framtida etableringar. Ronneby är en av få kommuner i Sverige som äger stora markytor som fortfarande är oexploaterade och som därför kan tillgängliggöras nu när intresset för kommunen ökar.
Torbjörn Lind ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med företag i kommunen och ser även att det finns en tydlig strävan efter att öka samarbetsgraden både inom kommunen samt mellan kommunen och externa intressenter – såsom företag som söker etablera sig i Ronneby.

Varför Ronneby?
Varför ska man då etablera sig i Ronneby?
– Ett av våra starkaste argument är läget mitt i Blekinge och vår infrastruktur som gör det enkelt att ta sig till och från regionen, svarar Torbjörn Lind. I Ronneby finns en statlig flygplats som vidareutvecklas just nu och vi har en expanderande militär verksamhet som kan komma att generera många jobb framöver.
Ronneby har dessutom en stor och nästan orörd skärgård som bara väntar på att upptäckas. För första gången har kommunen en bostadskö, och det är en utveckling som bottnar i ett växande intresse för Ronneby och resten av Blekinge. Här finns det verkligen fantastiska möjligheter för såväl havsnära boende som attraktivt företagande.