Ons 1 dec / År 39 / Nr 4 2021

Flexibel återvinningspartner skapar lönsam affär – för framtid och miljö

Miljöföretaget Falkenberg Bygg- och Industrisortering samlar in, sorterar och återvinner bygg- och rivningsmaterial samt olika typer av industriavfall från regionen. Mycket blir till ny råvara som säljs tillbaka till industrin – en ekvation som alla vinner på.

Avfallshantering är idag en viktigt bit i allas vardag, inte minst om man jobbar inom bygg- och rivningsbranschen. Falkenberg Bygg- och Industrisortering vänder sig till både företag och privatpersoner, och har ett omfattande tjänsteutbud som täcker in det mesta – från uppsamling till sortering och därefter omhändertagande på lämpligt sätt. Naturligtvis är målet att sortera så noga att man kan återanvända och återvinna så mycket material som möjligt.

Viktigt att vara flexibla
Att vara flexibla innebär för Falkenberg Bygg- och Industrisortering att erbjuda precis det kunden behöver för att bli mer miljöanpassad i sin verksamhet. Om en industrikund behöver hjälp med sortering på plats direkt i fabriken kan man lösa det med både sorteringssystem och en dialog om hur man gör sorteringen så effektiv som möjligt. Om ett byggföretag söker en partner som kan underlätta i avfallshanteringen direkt på byggarbetsplatsen ser man till att lösa det. Många väljer en enkel lösning med container för blandat avfall som därefter sorteras i Falkenberg Bygg- och Industrisorterings egen anläggning.
Kraven på hur material som blir avfall skall tas om hand har ökat, det har även kraven på dokumentation över vilka material som avyttrats samt vad som händer med dem. Falkenberg Bygg- och Industrisortering hjälper naturligtvis sina kunder med den dokumentation som olika projekt kräver. Ur en hållbarhetssynpunkt så är detta en viktig del.

Välinvesterad anläggning
Anläggningen i Falkenbergs hamn är modern och välinvesterad med tre olika krossar för flisning av trä till värmeverk samt krossning av betong, tegel och asfalt som blir till nytt fyllnadsmaterial i olika byggen. Inför 2019 finns planer på att investera i ytterligare en kross för att på sikt kunna ta emot större volymer.
– Vi vill göra så mycket som möjligt på plats här i vår egen anläggning. Istället för att skicka stora mängder material till andra aktörer för vidareförädling ser vi värdet av att sköta så mycket av det som möjligt själva. Vi har kompetensen och vi har även resurser i form av modern utrustning, säger Caroline Hygrell Andersson, som tillsamman med maken Sven Andersson driver Falkenberg Bygg- och Industrisortering.

Vill återvinna ännu mer
Än så länge har man inte spikat när en ny kross kan vara på plats men tanken är att investera i en variant som är lite snabbare än de man har idag. Mängden avfall ökar och därmed också behovet av att samla in, sortera och återvinna så miljösmart som möjligt.
– Av allt som samlas in återvinner vi idag cirka 90 procent, målet är givetvis att fortsätta med detta samt att ligga i framkant och hitta nya vägar för återvinning, plasten är ett material vi vill jobba mer med, säger Caroline Hygrell Andersson. Det finns ett stort behov av mer återvunnen träflis, och detsamma gäller för fyllnadsmaterial med tanke på att ny infrastruktur är på gång överallt i regionen. Vi har alltså ett uttalat behov av att höja effektiviteten i vår egen anläggning för att även i framtiden kunna serva våra kunder på bästa sätt.