Ons 21 feb / År 42 / Nr 5 2023

Flexmac: ”Tillsammans är vi starkare”

Valdemarsvik tycks vara en omtyckt etableringsort bland småindustrier och bearbetande verkstäder. Här finns en rad olika företag inom verkstadsindustrin som gärna samverkar för att lösa komplexa problem för gemensamma kunder inom stora industrier som automotive och medicinteknik. Man har insett att ”tillsammans är vi starkare” är ett motto som håller i längden.

Flexmac Industri AB är ett av de företag som med stor flexibilitet och en stark innovationskraft tar sig an lite större legojobb inom det östgötska klustret av mindre och medelstora underleverantörer till ledande storindustrier. Företagets vd Torbjörn Dahlholm beskriver Flexmac som en mångsysslare eller en tiokampare, ständigt involverad i nya projekt och nya uppdrag.

Inte bara skärande bearbetning
Det är alltså inte bara skärande bearbetning på agendan. Flexmac kan lösa kundernas problem på flera nivåer, och tillverkar allt från avancerad utrustning som ingår i röntgenmaskiner till stora detaljer för tunga fordon. Det är just flexibiliteten som är den största styrkan, enligt Torbjörn Dahlholm. Med flexibilitet kommer även leveranssäkerhet och en unik förmåga att kunna ställa upp för kunderna i alla väder.
– Vi har en stor och välinvesterad maskinpark med hög kapacitet. För att kunna hålla en konstant hög leveranssäkerhet ser vi till att växa med måtta. Det är klart att vi vill utvecklas och skapa tillväxt, men det ska göras på ett sätt som håller i längden. Därför förlitar vi oss mycket på våra lokala samarbetspartners när det gäller större åtaganden, säger Torbjörn Dahlholm.

Präglas av problemlösning
Flexmac har en spännande historia i Valdemarsvik, där det etablerades som ett litet familjeföretag i paret Gun-Britt och Lennart Larssons källare. Även om den ursprungliga produktionen, som under större delen av 1980-talet och inpå 90-talet omfattade gäddsaxar, numera finns inom ett annat bolag i Valdemarsvik så lever innovationsandan kvar. Företagskulturen präglas av problemlösning, vilket också är tydligt i hur man arbetar med kompetensförsörjningen. Eftersom många ungdomar flyttar från orten får företagen en större utmaning när det gäller rekrytering, men genom att utveckla egen upplärning samt med ett mer omfattande integrationsarbete har Flexmac lyckats mildra effekten av kompetensutmaningen för egen del. Mycket av det arbetet har skett under ledning av Torbjörns son Oskar Dahlholm, som kommer att ta över Flexmac inom några år.

Vill ha kommunal verkstadsutbildning
Flexmac söker även påverka skolan i regionen för att få ett större rekryteringsunderlag på sikt. Kommunen har nyligen inlett en dialog med de lokala verkstadsföretagen för att framöver kunna starta en verkstadsutbildning i Valdemarsvik.
– Än så länge förlitar vi oss på internutbildning och det skulle naturligtvis vara en stor möjlighet för oss, liksom för många av våra grannar och kollegor, om en kommunal verkstadsutbildning blir verklighet. Vi är ständigt på jakt efter nya talanger och har under 2018 bland annat anställt ett par killar från Syrien, båda med erfarenhet från liknande branscher. Vi fortsätter att leta talanger med ljus och lykta, säger Torbjörn Dahlholm som avslutning.