Mån 11 dec / År 41 / Nr 5 2023

FlexoPartner störst i Norden efter finskt övertagande

FlexoPartner AB i Sunne startade 1994.
I och med att företaget köptes av finska Marvaco 2015 så är man idag Nordens största aktör inom repro och klichéer.
- Vi har alltid legat i framkant och varit nyfikna på hur marknaden utvecklas, säger vd:n Leif Backman.
 
Den 10 augusti 1994 bildade de fem arbetskamraterna Leif Backman, Erik Rundqvist, PerArne Haglund, Tomas Eriksson och Mats Johansson sitt företag FlexoPartner AB i Sunne. De hade tidigare jobbat tillsammans hos lokalkonkurrenten Miller Graphics men tyckte det var dags att starta något eget där de fick jobba utifrån sina egna idéer.
- Det hände mycket nytt med tekniken i början av 90-talet, så vi tyckte det var rätt fas att starta eget då. Visst var det mycket jobb i början med att få det att gå runt men med facit i hand är vi nöjda med den resa vi gjort, säger Leif Backman.
Kunder i Sverige och utomlands
FlexoPartners huvudsakliga arbetsuppgift att förse kunderna med repro, klichéer och lasergraverat av hög kvalitet. Uppdragsgivare är bland annat tryckerier, reklambyråer och förpackningsföretag i Sverige och utomlands.
FlexoPartner jobbar mycket mot dagligvaruhandeln och dess förpackningar för mat och dryck. Kunden kommer med en idé med logga, färger och typsnitt med mera, och FlexoPartner förädlar sedan det hela till en färdig produkt.
- Vi ska översätta och anpassa idén så att den blir tryckbar till en färdig förpackning med kundens profil. Sedan samarbetar vi med ett tryckeri för produktionen, säger Leif Backman.
2016 kommer att bli ett spännande år för FlexoPartner och branschen i stort.
- Vi kommer att jobba mycket med att bibehålla vår fina kvalitet men att det ska bli billigare för kunderna i slutändan. Tanken är att vi ska bli effektivare och det gynnar både oss och våra kunder, säger Leif Backman.
En milstolpe
Den 1 mars 2015 nådde FlexoPartner en milstolpe i sin drygt 20-åriga historia. Då blev företaget helägt dotterbolag till Marvacokoncernen i Finland.
Företagsnamnet är alltjämt FlexoPartner och samtliga anställda inklusive tidigare ägare i Sunne och Örebro har fortsatt i företaget. Koncernen har 30 anställda i Sverige varav 12 finns i Sunne, två i Örebro och resten i systerbolaget i Helsingborg.
I och med det finska övertagandet har FlexoPartner fått en möjlighet att utvecklas i ett större sammanhang.
- Ja, vi har fått kraften att göra en utväxling i en tuff bransch. Vi kommer allt mer in i den nya koncernen och hoppas att det ska ge oss synergieffekter på sikt och att vissa ben inom verksamheten blir ännu starkare efter deras övertagande, säger Leif Backman.