Tis 26 sep / År 41 / Nr 3 2023

Flygande start för forskningsinriktat tjänstebolag

Tjänsteföretaget Offspring Biosciences fick enligt en av grundarna, tillika vd Anders Dahlstrand, en flygande start i Biovation Park i Södertälje:
– Det skulle nog ha varit en betydligt tuffare uppstartsperiod om verksamheten hade etablerats någon annanstans, menar han.

I Biovation Park tillgängliggjordes ett komplett laboratorium inklusive all utrustning som behövs för att kunna leverera Offspring Biosciences typ av tjänster. Det vill säga tjänster som stödjer effektiv utveckling av läkemedelskandidater och substanser i preklinisk till tidig klinisk fas.

Fantastisk möjlighet
Grundarna Dan Sunnemark, Anne Svensson och Anders Dahlstrand hade tidigare levererat samma typ av tjänster internt inom AstraZeneca och visste därför vilken typ av utrustning de ville arbeta med när gruppen skulle fortsätta leverera under det egna forskningsbolaget Offspring Biosciences.
– Vi såg snabbt en fantastisk möjlighet i Biovation Park där vi hyr både lokaler och utrustning idag. Alternativet att starta upp någon annanstans fanns inte, eftersom vi då skulle behöva knyta till oss miljontals kronor i riskkapital. Nu kunde vi istället starta upp i full skala direkt, berättar Anders Dahlstrand.

Kunskap och nätverk
Offspring Biosciences har via grundarna ett kunskapsarv från AstraZeneca som kretsar kring neurologiska sjukdomar (Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom, Multipel skleros) och kronisk smärta, vilket också var några av huvudspåren för det stora läkemedelsbolagets forskning i Södertälje. Men kunskap finns även för att stödja utvecklingsprojekt inom andra stora sjukdomsområden och grupper som exempelvis kroniska sjukdomar i lunga och hjärta, diabetes och cancer.
– Våra verksamhetsområden speglar bredden i kundernas verksamheter. Vi kan antingen arbeta som en integrerad partner i kundens utvecklingsavdelning eller ta ansvar för viktiga delar i utvecklingsprocessen. Det vi bidrar med är framförallt kunskap som tar kundens projekt till nästa nivå, förklarar Dahlstrand.
En annan del av arvet från AstraZeneca utgörs av det enorma nätverk som Offspring Biosciences har, inklusive bland annat gamla kollegor som man arbetat med i olika projekt under många års tid och som nu i många fall fått anställning inom andra företag.
– Detta ger oss en unik tillgänglighet till framtida kunder inom den hela globala läkemedelsindustrin. Genom samarbeten med andra tjänsteföretag, bland andra Metasafe, Novandi, BioVet, KeyToLead och BiQ Pharma vilka också startats av tidigare kollegor från Astrazeneca, kan vi dessutom erbjuda en större bredd av integrerade lösningar på våra kunders behov.
Extra spännande, tycker Anders Dahlstrand, är att företaget dessutom redan kan anställa kompetens hämtad direkt från nätverken.

Sparar tid och pengar
Syftet med företagets tjänster är dels att säkerställa gångbarheten i kundernas projekt, och dels att genomföra studier som tar projektet till nästa nivå och därmed ett steg närmare marknaden.
– Forskning, utveckling och utvärdering är tjänster som allt oftare läggs ut på externa samarbetspartners. Vi är en partner för stora läkemedelsbolag såväl som för små nyetablerade aktörer inom biomedicin exempelvis.
Gemensamt för alla våra kunder är att läkemedelsutveckling kostar både tid och pengar. Offspring Biosciences kan enligt Anders Dahlstrand sänka läkemedelsprojektens utvecklingskostnader och riskexponering genom att säkerställa att projekten får tillgång till de informativa och tillförlitliga beslutsunderlag som behövs för att ta de rätta stegen i utvecklingsprocessen. Det är inte ovanligt att det inom läkemedelsutveckling uppkommer nya fynd under resans gång, saker som kan komma att påverka projekts möjligheter att nå ända fram till marknaden.
– Då är det viktigt att vi kan fånga upp det och ge våra kunder möjlighet att anpassa utvecklingsprocessen och använda sina resurser på ett optimalt sätt. Vi skapar förtroende och levererar säkra lösningar som håller genom hela beslutsprocessen, det är nog vår viktigaste uppgift, konstaterar Anders Dahlstrand.