Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Flygbasen Vidsel – Sveriges bästa arbetsplats?

Johan Ålund har just nu dubbla roller. Han är dels operativt ansvarig för all verksamhet som rör flygplatsen i Vidsel, och är även plutonchef för 35:e Flygbaspluton i Vidsel som är en del av F 21. I takt med plutonens utveckling hoppas Johan på att få en utökad personalstyrka i Vidsel.

Försvarsmakten och FMV samverkar i utvecklingen av det svenska försvaret, där ny teknik möter ny personal. En stor utmaning för rekrytering till provplatsen samt plutonen i Vidsel är att området ligger avskilt på lågfjället, ganska långt från bebodda trakter och därmed även relativt okänt för omvärlden.

Omfattande verksamhet
Här bedrivs emellertid en omfattande test- och övningsverksamhet med såväl industriell som militär tillämpning. Provplatsen i Vidsel är de facto Europas största över land, ett imponerande landområde på 3300 kvadratkilometer och ett luftområde på över 8000 kvadratkilometer.
– Eftersom det inte finns några andra flygverksamheter i närheten kan man flyga ostört och i princip när som helst. Det är en stor styrka för oss. Vi kan bedriva test- och övningsverksamhet dygnet runt, året om. Det ger stora fördelar när man vill testa under olika förhållanden, i mörker kontra dagsljus, i kallt klimat och så vidare, säger Johan Ålund.
Något som man dock måste tänka på och ta hänsyn till i den dagliga verksamheten är att nästan hela provplatsen omfattas av EU:s skyddsområde för Natura 2000, och en stor del är också naturreservat med aktiv rennäring bland annat. För den som är intresserad av djur och natur är detta ett paradis.

Sveriges bästa arbetsplats
För den som är intresserad av jakt och friluftsliv är Vidsel nog Sveriges bästa arbetsplats. Här lever man mitt i naturen och har dessutom förmånen att få arbeta i en verksamhet som främjar och bevarar den biologiska mångfalden i området.
– För mig är det helt avgörande att få vara ute i naturen, och jag tror att många fler känner så men att de kanske inte vet om att vi finns, konstaterar Johan.

Johan hoppas på att kunna utöka personalstyrkan både på flygplatsen samt inom plutonen. I skivande stund söker han bland annat en civil flygplatsman för operativ flygplatstjänst på Vidsel flygplats. Tjänsten innefattar flygplatsräddningstjänst, flygfälthållningstjänst samt övriga uppgifter som åligger en flygplatsfunktion.